Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao ban công tác uỷ thác giữa Ngân hàng Chính sách - Xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội

( Cập nhật lúc: 21/10/2021  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 về hoạt động ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.


Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đại diện Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh.

Tại Hội nghị, các tổ chức đoàn thể và Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 của từng đơn vị. Đồng thời triển khai một số văn bản mới liên quan đến công tác ủy thác trong thời gian tới như: Quyết định số 1630/QĐ-TTg, ngày 28/9/2021 ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40 -CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06 -KL/TW, ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40; triển khai Quyết định số 62/QĐ-HĐQT, ngày 27/9/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH (gọi tắt là Quyết định số 62) ban hành quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng CSXH.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Qua thảo luận của đại diện lãnh đạo các đoàn thể và Ngân hàng CSXH tỉnh, Hội nghị thống nhất kết luận một số nội dung cần tổ chức triển khai, thực hiện trong thời gian tới như sau:

1. Tham mưu cho BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các cấp để nhận diện đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng.

2. Chỉ đạo thực hiện mô hình và nhân rộng điển hình tổ chức Hội cấp xã và Tổ Tiết kiệm & Vay vốn (Tổ TK&VV) không có nợ quá hạn nhằm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội cấp xã và Tổ TK&VV.

3. Phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan./.


Hoàng Thế - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In