Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện Dự án “Chăn nuôi dúi sinh sản”

( Cập nhật lúc: 15/04/2022  )
Trung tuần tháng 4 năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức giải ngân nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn thực hiện Dự án “Chăn nuôi dúi sinh sản”.

 

Tổng vốn giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương là 480 triệu đồng cho 10 hộ hội viên nông dân vay thực hiện Dự án “Chăn nuôi dúi sinh sản”, mua con giống, xây chuồng trại và tạo nguồn thức ăn như: tre, nứa, ngô, mía, gốc cỏ voi, đảm bảo nguồn thức ăn bổ sung và thuốc phòng dịch cho đàn dúi. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập từ việc nuôi dúi sinh sản, từ đó hình thành sản phẩm hàng hóa để cung cấp cho nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.

 

 

Các hộ hội viên nông dân xã Yên Phong nhận tiền thực hiện Dự án “Chăn nuôi dúi sinh sản”

 

Theo các hộ hội viên nông dân, Dự án “Chăn nuôi dúi sinh sản” thực hiện trong thời gian 03 năm sẽ thu được 06 lứa dúi con và 03 lứa thành phẩm, sau đó sẽ đầu tư phát triển tăng tổng đàn dúi cung cấp cho thị trường các tỉnh. Dự kiến sau 03 năm thực hiện, sau khi trừ chi phí công lao động, nguồn thức ăn bổ sung, thuốc phòng chống dịch…, mỗi hộ dân có thu nhập tăng thêm mỗi năm khoảng 25 đến 30 triệu đồng.

Với mục tiêu từ Dự án “Chăn nuôi dúi sinh sản”, sẽ thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội, phát triển hội viên mới trong những năm tới.../.

Hoàng Văn Thế - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In