Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân thực hiện dự án “Nuôi ngựa bạch sinh sản”

( Cập nhật lúc: 07/12/2021  )
Đầu tháng 12 năm 2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Văn Vũ, huyện Na Rì triển khai thực hiện dự án “Nuôi ngựa bạch sinh sản” với tổng nguồn vốn 500 triệu đồng cho 10 hộ hội viên nông dân vay để mua ngựa giống, trồng cỏ và mua thức ăn bổ sung.


Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập từ việc nuôi ngựa bạch sinh sản, từ đó hình thành sản phẩm hàng hóa để cung cấp cho nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.

 

 

Ngựa bạch giống tại thôn Thâm Bả, xã Văn Vũ, huyện Na Rì

 

Dự án “Nuôi ngựa bạch sinh sản” được thực hiện trong thời gian 03 năm. Theo ước tính, sau khi trừ chi phí công lao động, nguồn thức ăn là cỏ trồng trên đất ruộng, nương và thức ăn bổ sung, mỗi hộ có thu nhập tăng thêm mỗi năm 24 triệu đồng.

Trong thời gian tới, các hộ tiếp tục đầu tư phát triển tăng đàn ngựa bạch để cung cấp cho thị trường ngoài tỉnh. Ngoài ra, với mục tiêu từ dự án nuôi ngựa bạch sinh sản nhằm thu hút nông dân tham gia vào tổ chức Hội, phát triển hội viên mới trong những năm tới./.

Hoàng Văn Thế - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In