Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại phường Đức Xuân

( Cập nhật lúc: 29/04/2021  )
Nhằm giúp hội viên nông dân có nguồn vốn mở rộng quy mô sản xuất, cải thiện đời sống, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi vươn lên làm giàu chính đáng, ngày 28 tháng 4 năm 2021 Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức giải ngân nguồn vốn cho hội viên nông dân phường Đức Xuân thực hiện Dự án chăn nuôi gà.

 

 

Quang cảnh buổi giải ngân

 

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân thành phố quản lý đã tổ chức giải ngân 200 triệu đồng cho 02 hộ hội viên nông dân tham gia thực hiện dự án phát triển chăn nuôi gà, thời hạn vay là 18 tháng, mức phí cho vay 0,55%/tháng (6,6%/năm). Với nguồn vốn này, các hội viên nông dân có điều kiện để đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng quy mô, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm, giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế.

Phát biểu tại buổi giải ngân, đồng chí Phạm Thị Sinh - Chủ tịch Hội Nông dân, Trưởng Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn nêu rõ mục đích, ý nghĩa của nguồn vốn. Theo đó, đề nghị các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tham gia đóng góp xây dựng Quỹ; tích cực hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tích cực tham gia xây dựng địa phương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong tình hình mới./.

Đinh Thị Nhíp Nhung - Chủ tịch Hội Nông dân phường Đức Xuân
Sign In