Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải ngân 520 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện Dự án chăn nuôi gà thả vườn

( Cập nhật lúc: 03/10/2022  )
Chiều ngày 30/9/2022, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương thực hiện Dự án chăn nuôi gà thả vườn cho hội viên nông dân xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới.


 

Toàn cảnh buổi giải ngân

 

Tham gia giải ngân có các đồng chí Lăng Thị Mơ - Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh; Lành Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới; Thường trực Hội Nông dân xã Cao Kỳ và các hội viên nông dân tham gia dự án

Thực hiện Dự án có 10 hộ hội viên nông dân, trong đó có 9 hộ, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng còn 1 hộ được hỗ trợ 70 triệu đồng để mua giống, thức ăn, thuốc thú y. Thời gian vay vốn 24 tháng với lãi xuất 0,7%/ tháng, 03 tháng thu lãi một lần thông qua Chi hội trưởng Chi hội nông dân.

Các hộ vay vốn vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả vốn và phí đầy đủ, đúng hạn để tiếp tục luân chuyển cho các hộ hội viên nông dân khác vay phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Thông qua nguồn vốn vay này nhằm góp phần giúp các hội viên nông dân có thêm nguồn lực để mở rộng phát triển sản xuất, tạo tiền đề cho việc  xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…/.

Dương Văn Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In