Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông cho hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 02/10/2020  )
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho hội viên nông dân, Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các ngành chức năng địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT trong hội viên, nông dân.

 

 

Cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an huyện Ba Bể tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT cho hội viên nông dân xã Hà Hiệu

 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ban Xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức được 13 hội nghị truyền thông cho 1.200 lượt hội viên nông dân. Tại các buổi tuyên truyền, hội viên nông dân được Cán bộ Cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông và các chính sách pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Trao đổi các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong nông thôn, văn hóa giao thông, quy tắc giao thông, lái xe an toàn…

Bên cạnh đó, nhằm phát huy vai trò của Hội Nông dân trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự và an toàn giao thông, Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn các cấp Hội phối hợp với Công an và xây dựng nhân rộng mô hình “chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông”, trong 9 tháng đầu năm các cấp Hội đã hướng dẫn thành lập mới được 20 mô hình, nâng tổng số đến nay là 27 mô hình với hơn 1 nghìn hội viên nông dân tham gia.

Theo đó, các mô hình đã phối hợp với Công an tổ chức sinh hoạt tuyên truyền được 54 buổi, với các nội dung chủ yếu như: Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội; Tuyên truyền các quy định, quy tắc giao thông đường bộ, phòng, chống rượu bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông; vận động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn có độ an toàn cao…; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân góp công duy tu, bảo dưỡng làm mới đường giao thông nông thôn, định kỳ tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm và vận động hội viên đăng ký gia đình văn hoá, tham gia xây dựng làng bản văn hoá, khu dân cư tiên tiến và cam kết không vi phạm pháp luật…

 

 

Ban Quản lý mô hình tổ chức cho các thành viên ký cam kết thực hiện bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông

 

Thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các cấp Hội Nông dân đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của hội viên, nông dân, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đến hội viên, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nếp sống văn hoá giao thông theo các chuyên đề cụ thể. Phát động phong trào thi đua trong hệ thống Hội Nông dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong công tác tham gia bảo đảm trật tự ATGT./.

 

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In