Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028

( Cập nhật lúc: 09/03/2023  )
Sáng ngày 09/3/2023, Hội Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.


Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thị Sinh - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Nông Văn Hạng - Bí thư Đảng ủy Phường; lãnh đạo chính quyền các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng 63 đại biểu chính thức đại diện cho trên 225 hội viên nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai.

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân toàn phường luôn phát huy vai trò, vị trí của Hội, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác Hội và phong trào nông dân được Hội Nông dân phường đẩy mạnh, nhiều kết quả đạt và vượt chỉ tiêu nghị nquyết Đại hội nhiệm kỳ trước như: Phối hợp tổ chức tuyên tuyền được 102 buổi/2.073 lượt hội viên; 129 cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng công tác Hội; kết nạp 40 hội viên mới; các Chi hội xây dựng quỹ được 133.600 nghìn đồng.Vận động hội viên hiến 50m2 đất đô thị, 113 ngày công lao động và ủng hộ 48.350 nghìn đồng xây dựng nông thôn mới. Tạo các nguồn vốn cho hội viên phát triển sản xuất như vay Quỹ HTND 720 triệu đồng/17 hộ, vay tín chấp Ngân hàng CSXH 5.545,7 triệu đồng/87 hộ vay, Ngân hàng Liên Việt 228,75 triệu đồng/7 hộ vay. Hội tổ chức chuyển giao KHKT cho 1.118 lượt hội viên, phổ biến pháp luật 16 buổi/436 lượt. Phối hợp ủng hộ nhu yếu phẩm phòng chống Covid-19 cho vùng dịch 74 thùng mì tôm, 645 kg sản phẩm nông sản. Tuyên truyền quốc phòng an ninh 04 buổi /106 lượt hội viên; xây dựng 02 mô hình “Chi hội nông dân đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông”/100 thành viên tham gia….

Nhiệm kỳ qua Hội Nông dân phường được Trung ương Hội tặng 01 Bằng khen, 05 hộ nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 04 hộ nhận Bằng khen Hội Nông dân tỉnh; 12 tập thể, 13 cá nhân nhận Giấy khen Hội Nông dân thành phố,….

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới phát triển mạnh mẽ hơn.

Đại hội đã bầu 09 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Phạm Hồng Thúy tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028; Đồng chí Cà Xuân Phách tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu 10 đại biểu (trong đó 01 đại biểu đương nhiên, 09 đại biểu bầu) dự Đại hội Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến tổ chức trong quý II năm 2023./.

Dương Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In