Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch đối với cây ngô sinh khối và cây gai xanh

( Cập nhật lúc: 03/11/2021  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hợp tác xã Kiên Anh tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch đối với cây ngô sinh khối và cây gai xanh tại các huyện: Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới, Ba Bể, Pác Nặm với trên 150 cán bộ, hội viên nông dân tham gia.


Thành phần tham dự gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và hội viên nông dân các xã, thị trấn.

 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn tại huyện Chợ Mới

 

Thông qua tập huấn nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ hơn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cũng như lợi ích, lợi nhuận từ cây ngô sinh khối và cây gai xanh, góp phần phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập và xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp với Hợp tác xã Kiên Anh hướng dẫn cho hội viên nông dân thực hiện trồng cây ngô sinh khối và cây gai xanh vào vụ xuân và vụ hè thu năm 2022; Hỗ trợ hội viên nông dân thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã liên kết phát triển trồng và tiêu thụ cây ngô sinh khối, cây gai xanh với Hợp tác xã Kiên Anh, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân./.


Dương Văn Quang - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In