Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp chứng nhận sản phẩm Bí thơm hữu cơ PGS cho các Hợp tác xã

( Cập nhật lúc: 30/09/2022  )
Cây Bí thơm là cây trồng bản địa đã được người dân một số xã trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn trồng từ rất lâu. Để cây Bí thơm thật sự phát triển bền vững, Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn các Hợp tác xã, nhóm hộ trồng cây Bí thơm theo tiêu chuẩn hữu cơ.

 

Sau một thời gian thực hiện, trải qua quá trình giám sát, thanh tra đối với các Hợp tác xã, nhóm nông dân sản xuất Bí thơm theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS. Tháng 8/2022,Ban điều phối PGS Bắc Kạn đã cấp chứng nhận hữu cơ PGS cho sản phẩm Bí thơm của Hợp tác xã Nhung Lũy, xã Yến Dương với diện tích là 6,23 ha trồng tại thôn Bản Lạ và thôn Phiêng Khăm;Hợp tácYến Dương, xã Yến Dương với diện tích là 06 ha trồng tại thôn Nà Pài và Hợp tác xã Tạ Anh, xã Mỹ Phương với diện tích là 02 ha trồng tại thôn Khuổi Sliến và thôn Thạch Ngõa II. Cùng với đó, sản phẩm Trà bí thơm Bắc Kạn và Trà túi lọc Bí thơm Bắc Kạn của Hợp tác xã Yến Dương; sản phẩm Trà bí thơm Ba Bể và Tinh bột bí thơm của Hợp tác xã Nhung Lũy cũng đã được cấp chứng nhận hữu cơ PGS.

 

 

Mô hình Bí xanh thơm trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ của Hợp tác xã Yến Dương, huyện Ba Bể

 

Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các Tổ hợp tác, Hợp tác xã mở rộng diện tích sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Qua đó, giúp các hộ nông dân từng bước nâng cao trình độ canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản của địa phương./.

Triệu Thị Hằng - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In