Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các tập thể, hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng

( Cập nhật lúc: 10/03/2023  )
Nhằm kịp thời động viên hội viên nông dân trong thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, năm 2022 đã có 12 tập thể, hộ hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn được UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen.


Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2022 - 2025" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành văn bản tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hưởng ứng tham gia, đồng thời hướng dẫn khen thưởng tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025. Hằng năm giao chỉ tiêu cho Hội Nông dân các huyện, thành phố gắn với thực hiện chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện.

 

 

Đ/c Dương Xuân Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể trao Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn cho Hợp tác xã Hoàng Huynh,

xã Khang Ninh, huyện Ba Bể có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2022

 

Năm 2022, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm được 2.051 buổi với 69.439 lượt hội viên, nông dân tham gia; tuyên truyền, vận động được 28.423 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản ký cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đồng thời thường xuyên vận động 34.525 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản đã ký cam kết tiếp tục duy trì thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Trong năm 2022 có 12 tập thể, hộ hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn năm 2022 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững; phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn; tiếp tục vận động các cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông - lâm - thủy sản ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, không phân biệt sản xuất để ăn với để bán. Đồng thời hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đề nghị khen thưởng những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho hội viên nông dân.../.

Dương Văn Quang - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In