Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

( Cập nhật lúc: 23/03/2021  )
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn luôn triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt luôn chú trọng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất.


Theo đó, để tạo điều kiện hỗ trợ cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, trong quý 1 năm 2021 các cấp Hội đã phối hợp với ngành chuyên môn tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, tổ chức sản xuất và chăm sóc cây trồng vụ xuân đúng hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Đồng thời phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh trên cây trồng, vật nuôi được 66 lớp cho 3.917 hội viên tham gia; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai cho hơn 14 nghìn lượt hội viên nông dân vay với tổng dư nợ trên 795 tỷ đồng và triển khai cho 590 hộ vay nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng để phát triển sản xuất.

 

 

Thực hành kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường theo giai đoạn cho hội viên nông dân xã Yến Dương, huyện Ba Bể

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, dân quân tự vệ.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; triển khai các phong trào thi đua; tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In