Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đa dạng hóa các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

( Cập nhật lúc: 14/02/2023  )
Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống nông dân, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tập trung nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới...


Những năm qua, các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chủ trương về xây dựng nông thôn mới thông qua các buổi sinh hoạt Hội định kỳ hàng tháng; lồng ghép với các lớp tập huấn, tọa đàm, hội thảo đầu bờ, phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Quan tâm sâu sát, kịp thời nắm bắt nhu cầu, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân… Qua đó, tạo dựng được niềm tin, ngày càng nhiều nông dân tham gia vào Hội và tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh hiện nay trên 51 nghìn hội viên (chiếm 83% so với số hộ sản xuất nông, lâm nghiệp).

 

 

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản Bắc Kạn tại Hội chợ Xuân Quý Mão 2023 tổ chức ở Thủ đô Hà Nội

 

Ðể đa dạng hóa các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số vốn hơn 700 tỷ đồng cho hơn 12 nghìn hộ hội viên nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh; quản lý 920 triệu đồng vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho gần 20 hộ vay, góp phần giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn; phối hợp với Ngân hàng Agribank triển khai cho 1.076 hộ vay với tổng dư nợ 101,865 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Bắc Kạn triển khai hơn 20,715 tỷ đồng cho 789 hộ vay để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân hiệu quả với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng cho hơn 500 hội viên nông dân vay; hằng năm phối hợp với Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn cung ứng hơn 300 tấn giống, phân bón cho hội viên nông dân, qua đó đã góp phần hạn chế tình trạng sử dụng phân bón giả, phân bón kém chất lượng, bảo đảm phục vụ sản xuất kịp thời vụ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và lợi ích của nông dân; phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh trên cây trồng, vật nuôi cho hơn 2 nghìn lượt hội viên.

Các cấp Hội tích cực tham gia phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Từ phong trào nhiều hội viên nông dân năng động, sáng tạo, nhạy bén, thích ứng và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Điển hình như hộ bà Nguyễn Thị Hồng Minh thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn với mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp VACR - dịch vụ, chế biến nông sản sạch với 30 ha rừng quế, mỡ, 05 ha cây ăn quả, đặc biệt mở rộng diện tích trồng 116 ha cây nghệ nếp và thành lập Hợp tác xã chuyên thu mua và chế biến nông sản với tổng thu nhập từ mô hình đạt 1.512.000 đồng/năm; hộ ông Quản Trọng Quỳnh thôn Đon Liên, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn với mô hình sản xuất kinh doanh với 48 ha rừng, ươm giống các loại cây lâm nghiệp, thu mua, trồng và khai thác rừng, chăn nuôi trâu sinh sản và nhà vườn trồng cây hoa Lan. Hai năm gần đây mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông vừa sản xuất vừa đầu tư mở rộng mô hình và tổng thu nhập của gia đình đạt 1.547.200.000 đồng/năm; hộ ông Đồng Phúc Ngụ thôn Bản Eng, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn và với vai trò là Giám đốc Hợp tác xã Cao Phong chế biến lâm sản - măng khô, ông đã mạnh dạn, tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế cao…

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; duy trì hoạt động cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông nghiệp an toàn; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tư vấn, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu nông sản; tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh... đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ.../.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In