Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các cấp Hội nông dân Chợ Đồn tích cực tham gia bảo vệ môi trường

( Cập nhật lúc: 08/09/2021  )
Trong những năm qua, Hội Nông dân các cấp huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là tham gia hưởng ứng các sự kiện, chủ điểm lớn về môi trường như hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Nước thế giới, Tuần lễ quốc gia vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…

 

 

Cán bộ, hội viên nông dân huyện Chợ Đồn tham gia góp ngày công lao động bê tông hóa đường giao thông nông thôn

 

Hằng năm các cấp Hội Nông dân huyện Chợ Đồn thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại rác thải của hộ gia đình, thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình “đoạn đường nông dân tự quản”… Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn.

Đi đôi tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường, hằng năm Hội Nông dân huyện đưa chỉ tiêu “xây dựng mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn” thành một trong những chỉ tiêu chính để đánh giá, xếp loại cơ sở Hội hàng năm. Từ đó Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện đã thường xuyên tổ chức cho các Chi hội đăng ký các chỉ tiêu thi đua như: Không có người vi phạm bảo vệ môi trường; Không có hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp không an toàn; Xây dựng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường đến các Chi hội và căn cứ tình hình thực tế ở địa phương lựa chọn mô hình cho phù hợp; Xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các ngành để thực hiện các chương trình, hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, đặc biệt là phát động thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nhằm tạo phong trào tham gia hưởng ứng, duy trì việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào bể chứa hoặc tập kết tại nơi quy định, phục vụ công tác vận chuyển, xử lý theo quy trình bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện.

Hiện nay trên địa bàn huyện đã có 14/17 xã, thị trấn được hỗ trợ xây dựng 344 bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, những bể thu gom được đặt ở những vị trí phù hợp, thuận lợi cho bà con. Hội Nông dân cơ sở phối hợp với các Tổ khuyến nông cơ sở, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV, thực hiện thu gom bao bì vào bể chứa theo quy định, không vứt bừa bãi gây phát tán tàn dư thuốc BVTV ra môi trường.

Từ khi thực hiện mô hình thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, bà con nông dân trong huyện đã từ bỏ thói quen vứt vỏ bao bì bừa bãi sau khi dùng thuốc BVTV tại các bờ ruộng, mương máng. Từ đó ý thức bảo vệ môi trường của hội viên, nông dân đã dần thay đổi và có chuyển biến tích cực. Ngoài việc tuyên truyền, khuyến khích hội viên, nông dân bỏ rác thải thuốc BVTV vào bể chứa, định kỳ hằng tháng, Hội Nông dân các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV về bể chứa rác để chờ xử lý tiêu hủy theo quy định. Đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện môi trường, hạn chế chất thải độc hại ra môi trường.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường nông thôn, Hội Nông dân các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên xây dựng “đoạn đường 3 sạch”, trồng hoa và cây xanh, phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn, tạo mỹ quan xanh, sạch, đẹp cho đường làng ngõ xóm; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn hội viên, nông dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, sản xuất thân thiện với môi trường như: Làm hầm biogas xử lý chất thải của gia súc, gia cầm, tạo khí đốt và điện thắp sáng cho hộ gia đình; phân loại rác thải, khai thông cống rãnh; Vận động các gia đình trồng và chăm sóc cây xanh, không vứt rác thải thuốc BVTV ra đồng ruộng, nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trên các cụm, tuyến dân cư... Riêng trong năm 2020, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phối hợp mở được 17 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường nông thôn, về ứng phó với biến đổi khí hậu với 765 lượt người tham dự; toàn huyện có 17 mô hình về nước sạch và bảo vệ môi trường nông thôn, mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường nông thôn; có 6542 công trình cấp nước sạch và nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh…

Có thể nói, phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới đã và đang phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân các cấp trong huyện Chợ Đồn đã và đang làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tích cực phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường. Những nỗ lực đó đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ tài nguyên và môi trường sống thân thiện, đồng thời phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của nông dân trong các phong trào thi đua và công cuộc xây dựng nông thôn mới./.

Thanh Lê - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In