Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Quản lý Dự án FFF II tổ chức Hội nghị khởi động dự án nhỏ

( Cập nhật lúc: 30/12/2021  )
Trong hai ngày 29 - 30 tháng 12 năm 2021, Ban Quản lý Dự án FFF II - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp cùng Hội Nông dân huyện Ba Bể tổ chức hai Hội nghị khởi động dự án nhỏ cho hai Hợp tác xã (HTX) Yến Dương và Tạ Anh.


Tham dự Hội nghị có 70 đại biểu tham gia gồm đại diện chính quyền địa phương của xã, các thành viên HTX, THT và các hộ liên kết sản xuất thực hiện dự án.

 

 

 

Tại Hội nghị các đại biểu được Ban Quản lý dự án FFF II - Hội Nông dân tỉnh thông qua kế hoạch hoạt động đã được Trung ương phê duyệt và thảo luận, rà soát lại các nội dung hoạt động sắp xếp thời gian, địa điểm, thành phần tham gia của từng hoạt động cho phù hợp và thống nhất xây dựng các mô hình như vườm ươm cây lâm nghiệp, trồng lá dong dưới tán rừng, nuôi ong lấy mật, trồng dong riềng, bí xanh thơm…

Kết thúc Hội nghị các đại biểu đồng thuận các nội dung hoạt động của gói tài trợ nhỏ phải kết thúc trước ngày 30/10/2022./.


Hà Xuyên - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In