Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn trên 5 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

( Cập nhật lúc: 12/04/2021  )
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Bắc Kạn đã thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Hằng năm, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực phối hợp với các ngành chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể; vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường. Trên cơ sở bám sát các chương trình, mục tiêu đề ra các cấp Hội đã liên kết, hợp tác, giúp đỡ các hộ hội viên nông dân trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển kinh tế, nhất là hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; khuyến khích nông dân phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với thực tế cơ sở; lồng ghép các nguồn lực triển khai các mô hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhóm sở thích về chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ để sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập, làm giàu chính đáng.

 

 

Mô hình kinh tế tổng hợp của hộ ông Hoàng Văn Bạo ở thôn Bản Nhuần 1, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới

đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh

 

Kết quả năm 2020 toàn tỉnh đã phát động phong trào, tuyên truyền vận động 10.995 hộ nông dân đăng ký tham gia thực hiện thi đua, qua bình xét có 5.972 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, có 122 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện 773 hộ và cấp xã 5.077 hộ. Qua phong trào đã dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa như: Chè Như Cố, huyện Chợ Mới; Cam, Quýt xã Quang Thuận, Dương Phong, huyện Bạch Thông; Hồng không hạt huyện Chợ Đồn, chăn nuôi vỗ béo trâu bò huyện Pác Năm; Bí xanh thơm huyện Ba Bể; sản xuất miến dong tại huyện Na Rì,...

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; đồng thời, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh./.

 


Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In