Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể

( Cập nhật lúc: 10/11/2021  )
Kinh tế tập thể mà nòng cốt là các Tổ hợp tác (THT), Hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn luôn xác định hỗ trợ nông dân liên kết, tham gia phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ quan trọng, do đó các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đã tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể.


Những năm qua Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội Nông dân tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn; Hướng dẫn các cấp Hội tổ chức và phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân thông qua các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt Chi hội; Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh... Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thành phần kinh tế tập thể; Luật Hợp tác xã năm 2012; các nghị định của Chính phủ, các thông tư của các Bộ, ngành Trung ương; Các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; Các nghị quyết của Hội Nông dân các cấp về phát triển kinh tế tập thể. Kết quả đã tổ chức được 642 lớp tuyên truyền về Luật Hợp tác xã với 12.843 lượt cán bộ, hội viên nông dân và các sáng lập viên tham dự.

 

 

HTX Yến Dương, huyện Ba Bể thu hoạch bí xanh thơm (sản phẩm OCOP 3 sao tỉnh Bắc Kạn)

 

Cùng với công tác tuyên truyền, đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã tích cực vận động, tư vấn cho hội viên nông dân về xây dựng, phát triển, thành lập các Hợp tác xã, Tổ hợp tác. Nhiều cán bộ Hội Nông dân cơ sở, các Chi hội trưởng nông dân đã trở thành những sáng lập viên tham gia thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác và có những đóng góp tích cực trong những hoạt động của Hợp tác xã, Tổ hợp tác. Đến nay, các cấp Hội đã hướng dẫn thành lập được 30 HTX/309 thành viên tham gia và thành lập được 211 Tổ hợp tác/2.591 thành viên tham gia. Trong đó, riêng Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn thành lập được 14 Hợp tác xã với 165 thành viên tham gia. Một số Hợp tác xã tổ chức được nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả và luôn có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ Hội Nông dân, điển hình là: HTX Yến Dương (xã Yến Dương, huyện Ba Bể), HTX Hoàng Huynh (xã Khang Ninh, huyện Ba Bể), HTX Hoàn Thành (xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn),... Một số Hợp tác xã đã xây dựng mô hình sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi giá trị, như: Mô hình trồng lúa Bao Thai, lúa Japonica theo quy trình sản xuất hữu cơ tại huyện Chợ Đồn; mô hình trồng Bí xanh thơm, mô hình trồng lúa Nếp Tài, dong riềng hữu cơ tại huyện Ba Bể đã đem lại thu nhập ổn định cho hội viên nông dân.

Các cấp Hội thường xuyên phối hợp với các ngành chuyên môn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như: hỗ trợ vay vốn, tập huấn nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động của các hợp tác xã; quảng bá sản phẩm, hỗ trợ vay vốn sản xuất… Cụ thể: Ưu tiên nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các thành viên Hợp tác xã vay để xây dựng các mô hình, dự án phát triển kinh tế với số tiền là: 2.930 triệu đồng/07 hợp tác xã/72 hộ vay. Tín chấp với các Ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên nông dân tiếp cận các nguồn vốn với tổng số tiền 813.425 triệu đồng/14.126 hộ vay.

Các cấp Hội trong tỉnh tích cực phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi tổ chức các hoạt động dịch vụ, thu hút các nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất như:Cung ứng cây con giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi,... Qua đó giới thiệu, cung cấp sản phẩm đến với nông dân, không thông qua khâu trung gian, nhờ đó hội viên, nông dân có thêm điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất và mua được hàng đảm bảo chất lượng.

Xây dựng, đề xuất các chương trình, dự án của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho các THT, HTX phát triển sản xuất như: Thực hiện Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) do tổ chức FAO tài trợ đã tạo điều kiện cho các thành viên THT, HTX tham gia các lớp đào tạo tập huấn về kỹ năng thúc đẩy và phương pháp phân tích thị trường, kỹ năng truyền thông, về nông nghiệp hữu cơ và hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS)...

Từ những hoạt động hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp đã góp phần nâng cao kiến thức cho đội ngũ lãnh đạo HTX, THT trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, hình thành các liên kết giữa Hợp tác xã, Tổ hợp tác với doanh nghiệp, giữa Hợp tác xã, Tổ hợp tác với nông dân trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập cho các thành viên HTX, THT và các hộ nông dân liên kết sản xuất./.

 


Triệu Hằng - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In