Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cây bí xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân

( Cập nhật lúc: 18/10/2022  )
Vài năm gần đây, nhiều hộ hội viên nông dân xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã mạnh dạn chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây bí xanh, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và giá trị kinh tế cho gia đình, địa phương.


Năm 2019, Hội Nông dân xã Mai Lạp đã phối hợp với các ban ngành chức năng liên quan trong xã xây dựng mô hình khảo nghiệm trồng giống mới cây bí xanh. Mô hình hỗ trợ giống, phân bón, tập huấn cho một số hộ hội viên nông dân tại một số thôn trên địa bàn xã. Qua khảo nghiệm hai vụ thấy cây bí xanh sinh trưởng và phát triển tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

 

Vườn bí xanh của anh Lý Văn Hứa thôn Khau Tổng chuẩn bị cho thu đợt 2 năm 2022

 

Từ kết quả khảo nghiệm năm 2019, từ năm 2020 đến nay, Hội Nông dân xã Mai Lạp đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực chuyển đổi diện tích đất trồng các loài cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng giống bí xanh. Hiện đang thực hiện vụ thứ hai trong năm 2022 với sự tham gia của 47 hộ hội viên nông dân trong các thôn trồng hơn 6 ha bí xanh và đang là thời điểm bắt đầu cho thu hoạch với giá bán tại vườn dao động từ 5000 - 8000đ/kg.

Điển hình trồng bí xanh có anh Lý Văn Hứa, dân tộc Tày ở thôn Khau Tổng. Năm 2021, Anh chuyển đổi 2000 m2 đất trồng lúa hai vụ sang trồng hai vụ bí xanh cho sản lượng 10 tấn và sau khi trừ chi phí giống, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh cho thu nhập 62 triệu đồng. Đầu Năm 2022, gia đình anh tiếp tục trồng bí xanh với diện tích như năm trước và thu về sản lượng trên 5 tấn với bán giá bình quân 7000 đồng/kg,sau khi trừ chi phí cho thu nhập 35 triệu đồng, vừa thu xong vụ 1, anh trồng tiếp vụ 2 và hiện đang chuẩn bị cho thu hoạch. Anh Hứa dự tính với giá 8000đ/kg như hiện nay, sản lượng thu trên 10 tấn, sau khi trừ chi phí tiền giống, phân bón các loại 6.600 nghìn đồng vẫn cho thu nhập trên 70 triệu đồng.

Anh Hứa cho biết: “Trên cùng đơn vị vị diện tích, cùng loại đất trồng, bí xanh cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng cây màu, trồng lúa. Nếu trồng lúa 2 vụ thu được 1,8 tấn bán giá 8000đ/kg thóc chỉ thu về 12.800.000đ còn chưa trừ chi phí phân bón, giống thuốc BVTV...”.

Còn hộ chị Lý Thị Tịnh, dân tộc Tày, cùng thôn Khau Tổng với anh Hứa thì trong năm 2022, gia đình chị trồng diện tích cả hai vụ là 2.600 m2, nhưng vườn cây bị bệnh dù gia đình đã phun thuốcphòng ngừa nhưng nhiều cây vẫn bị chết nên sản lượng bị giảm. Chị dự kiến tổng sản lượng hai vụ thu về 8 tấn bán giá bình quân 6000đ/kg chị vẫn thu 48.000.000đ. Theo chị Lý Thị Tịnh:“Giống cây này có thời gian sinh trưởng ngắn (từ 70-75 ngày). Cây bí xanh sinh trưởng phát triển khỏe, nhánh gọn, lá dày, ra hoa tập trung sau trồng 40-44 ngày, quả có màu xanh bóng, thon dài đều. Hai năm nay một số hộ trong thôn có số cây bí trồng bị chết nên ảnh hưởng đến sản lượng quả…”

Việc trồng thành công mô hình cây bí xanh trên địa bàn xã Mai Lạp theo hướng hàng hóa đã mở ra triển vọng mới trong việc tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn, xong vẫn cần sự liên kết “4 nhà” để cây trồng này phát triển bền vững…/.

Dương Văn Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In