Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2021

( Cập nhật lúc: 02/12/2021  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 06 lớp tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 06 xã về đích xây dựng nông thôn mới năm 2021 gồm: Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới; xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể; xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn; xã Cường Lợi, huyện Na Rì; xã Quân Hà, huyện Bạch Thông và xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm.

 

 

Hội nghị tuyên truyền tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì

 

Đồng thời tổ chức hoạt động ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm với trên 450 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia.

 

 

Hội viên nông dân xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm

 

Thông qua hội nghị tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hiện các quy định, chính sách của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; Những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương; Ra mắt, duy trì mô hình Nông dân tự quản về bảo vệ môi trường "Sạch nhà, tốt ruộng"; Giới thiệu một số mô hình điển hình về phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, Tổ hợp tác, Hợp tác xã; Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới./.


 

Dương Văn Quang - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In