Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổng kết Chương trình FFF II

( Cập nhật lúc: 29/10/2021  )
Cuối tháng 10/2021, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) giai đoạn II - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình FFF II năm 2020-2021 và Lập kế hoạch hoạt động năm 2021-2022.

 

Tham gia Hội nghị gồm có 5 tỉnh thực hiện dự án và các bộ ngành liên quan; các Công ty chế biến nông lâm sản; các Cơ sở tiêu thụ nông, lâm sản; Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ.

Tại Hội nghị Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) giai đoạn II - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chương trình FFF II) đã giới thiệu mục tiêu chương trình, báo cáo kết quả triển khai các hoạt động năm 2020-2021 và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021-2022.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bắc Kạn

 

Theo đó, Chương trình FFF II đang hỗ trợ 35 Hợp tác xã (HTX), Tổ hợp tác (THT) ở 5 tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Yên Bái, Bắc Kạn, Hòa Bình, Sơn La và Thái Nguyên, với 761 hộ thành viên tham gia dự án, trong đó có 41,5% nữ, 61,5% người dân tộc, 11.7% thanh niên và 1.375 thành viên liên kết.

Trong năm 2020-2021, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng chương trình đã đạt được những kết quả rất tích cực. Chương trình đã hỗ trợ nông dân xây dựng nhiều mô hình sản xuất rừng và trang trại theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp như: quế hữu cơ; gỗ rừng trồng có chứng nhận FSC. Ngoài ra, các hộ còn tận dụng trồng rau, cây ăn quả, thảo dược; nuôi ong mật, gà đồi dưới tán rừng để tăng giá trị từ rừng. Chương trình đã nâng cao thu nhập 10-20% và giảm nghèo bền vững cho các thành viên tham gia. Bên cạnh đó, năng lực cán bộ Hội Nông dân các cấp cũng từng bước được nâng lên rõ rệt.

 

 

Đ/c Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn báo cáo kết quả triển khai thực hiện

Chương trình FFF II năm 2020-2021 và kiến nghị, đề xuất một số vấn đề tại điểm cầu Bắc Kạn

 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, còn nhiều THT, HTX gặp không ít những khó khăn về chất lượng sản phẩm và thị trường đầu ra. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, năng lực quản lý tổ chức còn hạn chế. Cùng với đó, đại dịch Covid-19 đã và đang làm cho những khó khăn, thách thức của các THT, HTX ngày càng tăng lên…

Nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020-2021, các đại biểu tham dự Hội nghị đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay có hiệu quả , khó khăn, thách thức, cùng thảo luận sôi nổi, nhiệt tình, trách nhiệm và thống nhất Chương trình hoạt động FFF II năm 2021-2022 sẽ tập trung thực hiện tốt 11 nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng các mạng lưới liên kết giữa THT, HTX; đẩy mạnh liên kết giữa các THT, HTX với các bên liên quan, nhất là với doanh nghiệp theo chuỗi sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ và sản phẩm nông nghiệp.  Đồng thời, nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ của Hội Nông dân như: Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, cung ứng vật tư đầu vào, tiếp cận tín dụng, marketing sản phẩm... Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế số hiện nay, Ban Quản lý Chương trình FFF II sẽ đẩy mạnh đào tạo, hỗ trợ các kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số trong nông nghiệp, thúc đẩy các mô hình THT, HTX tham gia chương trình FFF áp dụng, thực hiện và mở rộng từng bước trong hệ thống Hội Nông dân các cấp./.

Hà Xuyên - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In