Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

( Cập nhật lúc: 11/02/2020  )
Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn và một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị


Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực; trưởng, phó Ban, đơn vị Hội Nông dân tỉnh và các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, Thường trực Hội Nông dân tỉnh đã quán triệt Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIV) về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thời điểm thực hiện bổ sung số lượng ủy viên đối với những nơi sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và tương đương; Kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14; Hướng dẫn của Sở Nội vụ về bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đối với các đơn vị hành chính mới thành lập và Văn bản của Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn một số nội dung về thành lập và tổ chức hoạt động Hội Nông dân cơ sở khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Kể từ ngày 01/02/2020 Nghị quyết số 855 có hiệu lực, tỉnh Bắc Kạn có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 108 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 96 xã, 6 phường và 6 thị trấn.

Theo đó, sau khi thành lập xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn.

Huyện Na Rì thành lập xã Văn Lang, xã Trần Phú, xã Sơn Thành, xã Văn Vũ; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Lương Hạ, thị trấn Yến Lạc, xã Văn Học, xã Cường Lợi. Sau khi sắp xếp, huyện Na Rì có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn;

Huyện Bạch Thông thành lập xã Quân Hà, xã Tân Tú; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Phương Linh vào thị trấn Phủ Thông. Sau khi sắp xếp, huyện Bạch Thông có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Huyện Chợ Đồn thành lập xã Đồng Thắng, xã Yên Phong; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Phong Huân. Sau khi sắp xếp, huyện Chợ Đồn có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 1 thị trấn.

Huyện Chợ Mới thành lập thị trấn Đồng Tâm, xã Thanh Thịnh. Sau khi sắp xếp, huyện Chợ Mới có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 1 thị trấn.

Huyện Ba Bể điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Cao Trĩ, xã Thượng Giáo. Sau khi sắp xếp, huyện Ba Bể có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 1 thị trấn.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh,các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố cần triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 855 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIV) và Kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Kạn, báo cáo Ban Thường vụ huyện, thành ủy, phối hợp với các cơ quan liên quan cùng cấp và cấp ủy cơ sở chỉ đạo kiện toàn tổ chức cơ sở Hội, thực hiện công tác cán bộ của Hội theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Theo dõi thực hiện, giúp những cơ sở Hội được sắp xếp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân đồng thuận thực hiện Nghị quyết số 855. Đồng thời, các cấp Hội cần triển khai một số nhiệm vụ, đó là: về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; về công tác khắc phục hậu quả thiên tai do mưa đá gây ra trên địa bàn huyện vào ngày 30 tháng Chạp (tức ngày 24/01/2020); triển khai phương án sản xuất vụ xuân năm 2020 theo Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn; tuyên truyền phương án phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo./.

 

Thu Trang - Phó Ban Tuyên huấn (HND tỉnh Bắc Kạn)
Sign In