Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện dự án “Chăm sóc cam, quýt theo hướng VietGap” từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

( Cập nhật lúc: 03/11/2021  )
Cuối tháng 10 năm 2021, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn giải ngân vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương cho 11 hộ hội viên nông dân xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông để thực hiện dự án “Chăm sóc cam, quýt theo hướng VietGap”.

 

Tổng nguồn vốn giải ngân tại xã Quang Thuận là 01 tỷ đồng/ 11 hộ vay, trong đó có 09 hộ vay với mức tối đa 100 triệu đồng/01 hộ; 02 hộ vay 50 triệu đồng/01 hộ), thời hạn vay 36 tháng.

 

Ông Ma Văn Cương, đại diện một hộ vay tham gia dự án chia sẻ: “Khi tham gia thực hiện dự án lần này được vay vốn với mức tối đa 100 triệu đồng, chúng tôi rất vui vì có thêm nguồn vốn lớn để đầu tư mua phân bón, cải tạo, mở rộng quy mô vườn trồng cây cam, quýt của gia đình. Trước kia vay vốn từ các nguồn khá,c gia đình cũng có nhu cầu vay ở mức cao để đầu tư vào toàn bộ diện tích trồng cây ăn quả của gia đình nhưng quy định chỉ được vay với mức 50 triệu đồng, không đủ để đầu tư chăm sóc, cải tạo vườn cây. Được tham gia dự án và được vay với số tiền tương xứng với quy mô đầu tư gia đình chúng tôi rất phấn khởi và sẽ cố gắng sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả”.

 

 

Các hộ hội viên nông dân thực hiện dự án nhận vốn vay nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ XIV đã quyết nghị nội dung chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam, quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững, gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2020-2025 và là chương trình trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy việc đưa vốn đến với nông dân xã Quang Thuận là một việc làm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của hội viên nông dân, phù hợp với chủ trương của Đảng bộ huyện.

 

Nguồn vốn này sẽ giúp hội viên nông dân phát triển, cải tạo vườn cam, quýt, thay thế diện tích cam, quýt già cỗi hiện có bằng cây cam sành hoặc cây trồng có múi khác. Đối với những diện tích cam, quýt vẫn đang phát triển tốt thì chuyển sang trồng theo hướng VietGap, hữu cơ để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.../.

Thu Trang - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In