Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức 2021

( Cập nhật lúc: 12/03/2021  )
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và các văn bản quy định về tuyển dụng, tiếp nhận công chức; Căn cứ Thông báo số 174-TB/TU ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn về “chủ trương tiếp nhận công chức”; Căn cứ yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức, cụ thể như sau:


1. Số lượng cần tiếp nhận: 02 người.

2. Vị trí việc làm: Chuyên viên về công tác Hội Nông dân.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

- Là công chức đang công tác trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội (từ cấp huyện trở lên) trên địa bàn tỉnh.

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên (ưu tiên có chuyên ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản).

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số theo quy định.

- Trình độ tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tin học ứng dụng tương đương.

- Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ tiêu chuẩn chính trị theo quy định hiện hành.

- Có kinh nghiệm công tác 5 năm trở lên và có 3 năm gần nhất được xếp loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (có văn bản xếp loại công chức hoặc xác nhận của cơ quan quản lý công chức).

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Hình thức: Tiếp nhận không qua thi tuyển.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm

- Lý lịch 2C/TCTW-98 (có dán ảnh, có dấu giáp lai), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao (công chứng ) Giấy khai sinh.

- Bản sao (công chứng) các văn bằng, chứng chỉ: Bằng tốt nghiệp đại học; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; bằng tốt nghiệp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị (nếu có).

- Giấy khám sức khỏe (theo quy định).

(Chỉ tiếp nhận hồ sơ đủ theo quy định tại Thông báo này và không gửi trả lại hồ sơ nếu không được tiếp nhận).

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12 tháng 3 đến hết ngày 12 tháng 4 năm 2021 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (Điện thoại 0209.3870.577).

 

Thông báo được đăng trên Website Hội Nông dân tỉnh (https://www.nongdanbackan.org.vn) và Cổng thông tin điện tử tỉnh (https://www.backan.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh./.

 

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại link sau: Thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức 2021

Sign In