Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thôn Bản Tết về đích nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 04/05/2021  )
Về thôn Bản Tết 1, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, chúng ta cảm nhận sự thay đổi rõ rệt với không khí trong lành và những con đường liên thôn được bê tông hóa rộng rãi, sạch sẽ, hai bên đường rực rỡ sắc hoa, Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang, sạch đẹp...


 

Đường giao thông thôn Bản Tết 1 đã được bê tông hóa hoàn toàn

 

Ông Hoàng Ngọc Phúc - Trưởng thôn Bản Tết 1 phấn khởi cho biết: Toàn thôn hiện có có 76 hộ, 317 nhân khẩu, với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tháng 4 năm 2021, thôn được công nhận về đích nông thôn mới (NTM). Từ năm 2017, thôn được chọn xây dựng điểm kiểu mẫu NTM của xã và huyện. Xác định xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân, Ban phát triển thôn đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu; đồng thời tổ chức cho người dân đi thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng thôn NTM kiểu mẫu ở xã Như Cố huyện Chợ Mới. Ngoài ra, thôn còn được Hội Nông dân huyện và xã tổ chức cho các gia đình hội viên nông dân đi thăm quan mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu” ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, toàn thôn đã vận động nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyn đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề, dịch vụ phù hợp với địa phương. Đến nay, thôn đã chuyển đổi được 4 ha đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng Chuối, cam Xã Đoài, Nho, Măng Tây, hơn 0,5 ha vườn tạp trồng các loại cây ăn quả như: Mít, bưởi, ổi, cam, quýt; tập trung phát triển trang trại, phát triển ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Ngoài tạo việc làm tại chỗ, hiện nay toàn thôn có 100 lao động đang làm việc tại các công ty trong và ngoài huyện, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Tính hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 36 triệu đồng, năm 2020 đạt 45 triệu đồng, cao hơn bình quân chung của xã 42 triệu đồng, thành lập 01 Hợp tác xã Nông nghiệp với 12 thành viên tham gia, góp vốn ban đầu là 24 triệu đồng.

 

 

 Đồng chí Lê Ngọc Quyến - Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cho thôn Bản Tết 1


Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện đóng góp công góp của, hiến được 2000m2 đất, 304 ngày công lao động, góp phần xây dựng thôn đạt chuẩn NTM. Sau hơn 1 năm xây dựng NTM, thôn Bản Tết 1 đã huy động tổng nguồn lực được trên 69,6 triệu đồng, chủ yếu do nhân dân đóng góp để nâng cấp, chỉnh trang Nhà văn hóa, xây dựng vườn mẫu. Bằng nguồn vốn của nhân dân, thôn đã đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng như: Đường liên thôn, nhà văn hóa, hệ thống đèn chiếu sáng, chỉnh trang nhà cửa dân cư. Ngoài việc phát triển kinh tế, người dân trong thôn còn tự giác, hăng hái tham gia vệ sinh làm đẹp đường làng, ngõ xóm, trồng hoa ven đường, giữ gìn vệ sinh chung. Năm 2020 thôn đạt 70/78 hộ, đạt 89,7% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, nhiều gia đình xây dựng thành công mô hình “Nhà sạch, vườn mẫu”. Đó chính là những nhân tố quan trọng, góp phần làm nên một thôn NTM đạt chuẩn.

Với sự nỗ lực của cán bộ đảng viên, Nhân dân nói chung và hội viên nông dân nói riêng, ngày 28 tháng 4 năm 2021, thôn Bản Tết 1 đã được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020./.

Đinh Khắc Minh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nông Hạ
Sign In