Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022

( Cập nhật lúc: 04/01/2023  )
Sáng ngày 04/01/2023, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Triệu Thị Thu Hoài - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khoá VI, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 8 xã, phường; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống của hội viên nông dân nhưng các cấp Hội thành phố đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Hội và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… được 192 buổi/ 5.120 lượt hội viên tham dự. Cán bộ, hội viên nông dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh được tổ chức thực hiện kịp thời, liên tục gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khoá VII liên quan đến công tác xây dựng Hội, trong năm kết nạp mới 47 hội viên nâng tổng số hội viên nông dân thành phố lên 2.737 hội viên, chiếm 91% số hộ nông nghiệp.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Hội các cấp được Hội thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn 04 Chi hội, thành lập mới 01 Chi hội; kiện toàn bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023. Giới thiệu 10 hội viên nông dân ưu tú cho Đảng kết nạp.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển sâu rộng, toàn thành phố 1.030 hộ đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, kết quả bình xét có 617 hộ đạt (Trong đó, cấp thành phố 109 hộ; cấp tỉnh 24 hộ và 484 hộ cấp xã, phường). Các cấp Hội tích cực trong các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình sản xuất thân thiện với môi trường… Có 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hồng Thu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội cần tập trung chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Làm tốt công tác thăm nắm tình hình tư tưởng của hội viên nông dân và dư luận xã hội, giải quyết những bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội. Vận động nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; quản lý tốt các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất. Tiếp tục tuyên truyền, vận động con em hội viên nông dân lên đường nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu giao...

Nhân dịp này, Hội Nông dân thành phố đã trao tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022./.

Nguyễn Xuân Hoàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố
Sign In