Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân

( Cập nhật lúc: 28/08/2023  )
Ngày 25/8/2023, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân.

 

Dự và chỉ đạo có đồng chí Triệu Thị Thu Hoài - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 8 xã, phường và 103 Chi hội trưởng, Chi hội phó trên địa bàn thành phố.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Hội, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân và các văn bản liên quan đến lĩnh vực nông dân, nông nghiệp, nông thôn; đặc biệt các học viên được chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng du lịch nông nghiệp, nông thôn.

 

 

Tiến sĩ, Chuyên viên cao cấp Ngô Kiều Oanh - Chuyên gia du lịch nông nghiệp, nông thôn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng du lịch tại lớp tập huấn

 

Qua đó nâng cao nhận thức, trang bị cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, nhất là các đồng chí Chi hội trưởng, Chi hội phó các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình hiện nay, giúp cho cán bộ Hội cơ sở có thêm những kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động về nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời nâng cao công tác quản lý, tổ chức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân và một số chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển bền vững, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu tham gia tập huấn đã cùng nhau trao đổi, thảo luận sôi nổi về cách thức tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, cách thức xây dựng du lịch nông nghiệp, nông thôn nhằm góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố./.

Nguyễn Xuân Hoàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn
Sign In