Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể cho hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 15/05/2020  )
Thực hiện Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) II do tổ chức FAO tài trợ, từ ngày 14 - 15/5/2020 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tập huấn nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể và liên kết sản xuất cho 50 học viên là thành viên hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) và hội viên nông dân xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn.

 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn các học viên đã được tiếp cận các kiến thức như: Điểm mới về HTX theo Luật HTX năm 2012, lợi ích của việc tham gia mô hình kinh tế tập thể; Cách thức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dựa trên nhu cầu dịch vụ; Cách thức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho HTX, THT; Cách thức tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia vào tổ liên kết, hợp tác xã; Hoạt động liên kết sản xuất theo hợp đồng giữa nông dân với HTX và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; Vai trò của HTX trong việc giúp các thành viên, nông dân tham gia vào quá trình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với HTX và doanh nghiệp; Các k năng phát triển thị trường cho hộ nông dân và HTX…

Đồng thời cùng thảo luận và phân tích một số chuỗi giá trị gắn với sản phẩm của địa phương, giúp cho các học viên thấy được hiệu quả từ việc xây dựng chuỗi giá trị gắn với phát triển HTX.

 

 

Các học viên thảo luận và phân tích một số chuỗi giá trị

 

Ngoài ra cán bộ Hội Nông dân tỉnh còn tuyên truyền một số kiến thức về quy trình sản xuất hữu cơ; hiệu quả, khó khăn, thuận lợi khi áp dụng quy trình này vào thực tế sản xuất.

Qua lớp tập huấn giúp các thành viên THT, HTX và hội viên nông dân nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, từ đó tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, đóng góp tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương, giải quyết công ăn việc làm, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân, người lao động, thúc đẩy kinh tế tập thể ngày càng phát triển…/.

Hà Xuyên - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In