Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nâng cao năng lực cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ hợp tác

( Cập nhật lúc: 24/10/2022  )
Từ ngày 18/10 - 24/10/2022, tại Hội trường UBND huyện Na Rì, Ban Quản lý Dự án CSSP Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban điều phối Dự án CSSP huyện Na Rì tổ chức 03 lớp tập huấn về nâng cao năng lực cho 100 học viên là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ hợp tác thực hiện Dự án CSSP.


 

Đ/c Đỗ Đình Thủy - Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn trao đổi với các học viên về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

 

Nội dung tập huấn goomg: Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ hợp tác; Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp; Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm tập thể, phân tích tài chính kinh tế và kỹ thuật sản xuất.

Thông qua tập huấn nhằm giúp học viên có kiến thức cơ bản về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; cách xác định mục đích sản xuất hàng hóa thương mại của nhóm.../.

Dương Văn Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In