Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân các cấp thực hiện Dự án CSSP

( Cập nhật lúc: 27/09/2021  )
Nhằm thực hiện các hoạt động của Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn đạt hiệu quả, trong tháng 9/2021 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức 09 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 300 đại biểu là các Tổ trưởng Tổ hợp tác và cán bộ Hội Nông dân các cấp thực hiện dự án (CSSP).


Tại các lớp tập huấn, Tiến sỹ Đặng Hoàng Hà - Giảng viên khoa Quốc tế, Trường đại học Thái Nguyên đã trao đổi cùng các học viên tham gia lớp tập huấn về một số nội dung: Các phương pháp và kỹ năng quản lý Tổ hợp tác; Xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ hợp tác; Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp kết nối thị trường; xây dựng đề xuất dự án; Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, phân tích tài chính kinh tế và kỹ thuật sản xuất.

Trong thời gian tập huấn, giảng viên sử dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia giữa giảng viên và học viên, do vậy các học viên tham gia tích cực, tinh thần hợp tác và tương tác trong nhóm cao, tạo cơ hội cho học viên đưa ra những thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm để đạt được cùng một mục tiêu chung.

 

Các học viên thảo luận nhóm chia sẻ kinh nghiệm khi thực hiện Dự án CSSP

             

Thông qua tập tập huấn nhằm giúp các học viên nâng cao kiến thức cơ bản về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và cách xác định mục đích sản xuất hàng hoá thương mại của nhóm./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In