Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường

( Cập nhật lúc: 28/07/2023  )
Trong 02 ngày 27 và 28/7/2023, tại thành phố Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 02 lớp Tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường cho 200 đại biểu là cán bộ Hội, hội viên nông dân thuộc các huyện Na Rì, Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn.

 

 

Đồng chí Nguyễn Lâm Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn

 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Hưng, nguyên Phó khoa Môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội trực tiếp chuyển tải kỹ năng truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi trường với một số nội dung: Tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; Nghị quyết, Chương trình phối hợp của Hội Nông dân việt Nam về bảo vệ môi trường nông thôn; Vai trò của Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; các văn bản pháp quy của địa phương về bảo vệ môi trường nông thôn; thực trạng và giải pháp.

 

 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Hưng, nguyên Phó khoa Môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội

trực tiếp chuyển tải kỹ năng truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi trường

 

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho cán bộ, hội viên nông dân được nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông về pháp luật bảo vệ tài nguyên, môi trường, từ đó mỗi cán bộ, hội viên nông dân sẽ là một tuyên truyền viên đắc lực, hiệu quả, cùng với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới quần chúng nhân dân, qua đó nâng cao ý thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường./.

 

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In