Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn kiến thức ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi cho cán bộ, hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 25/08/2022  )
Ngày 25/8/2022, tại hội trường UBND phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn triển khai mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong chăn nuôi gà mía thương phẩm theo hướng an toàn sinh học cho 18 học viên là cán bộ lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, xã Nông Thượng, phường Sông Cầu và hội viên nông dân phường Sông Cầu.

 

 

Báo cáo viên chuyển tải kiến thức ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà

 

Tại buổi tập huấn học viên được hướng dẫn cách sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình chăn nuôi; kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia cầm. Đồng thời định hướng phát triển chăn nuôi bền vững, trong đó nhấn mạnh quá trình tăng đàn mở rộng quy mô chăn nuôi, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường.

 

 

Các học viên tham gia lớp tập huấn

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức về sử dụng chế phẩm sinh học giúp người chăn nuôi an toàn, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.../.

Dương văn Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In