Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu

( Cập nhật lúc: 28/03/2022  )
Trong 2 ngày 27-28/03/2022, Ban quản lý Chương trình FFF giai đoạn II tỉnh Bắc Kạn do Hội Nông dân tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).


Tham gia tập huấn có 30 học viên là đại diện Hội Nông dân tỉnh; Sở Nông nghiệp & PTNT, Thúc đẩy viên cấp tỉnh, huyện, xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, thành viên các Tổ hợp tác, Hợp tác xã của 03 xã thuộc vùng thực hiện dự án FFF gồm: Phương Viên (Chợ Đồn), Mỹ Phương và Yến Dương (Ba Bể).

 

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

 

Nội dung tập huấn gồm: Các chính sách của tỉnh trong hỗ trợ phát triển rừng, giảm thiểu rủi ro, thích ứng với BĐKH, phí chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tác động của BĐKH đối với sản xuất nông nghiệp, hoạt động sinh kế, tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Xác định và sử dụng kiến thức bản địa trong thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng, ứng phó với BĐKH trong bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái nông, lâm nghiệp. Thực hành thiết kế các mô hình nông, lâm nghiệp thông minh với BĐKH…/.

Nguồn: Phương Thùy/baobackan.org.vn
Sign In