Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn đào tạo kỹ năng, phương pháp kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm hữu cơ PGS

( Cập nhật lúc: 01/10/2021  )
Trong 03 ngày từ 28 - 30 tháng 9 năm 2021. Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF II) Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn bằng hình thức trực tuyến về Đào tạo kỹ thuật sản xuất rừng & trang trại bền vững, các kỹ năng phương pháp kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm hữu cơ PGS.


Tham gia khóa tập huấn gồm 27 học viên là các nhóm nòng cốt thuộc Hợp tác xã (HTX) Yến Dương, HTX Nhung Lũy, HTX Hoàn Thành, HTX Tạ Anh (huyện Ba Bể); HTX Hoàn Thành, Tổ hợp tác (THT) Tổng Chiêu, THT Tam Nông (huyện Chợ Đồn) .

Trong đó, HTX Yến Dương với 45 thành viên và 230 hộ liên kết; HTX Nhung Lũy với 20 thành viên và hơn 300 thành viên liên kết sản xuất 18,5 ha lúa Nếp Tài, 10 ha dong riềng, 35 ha bí thơm, HTX Tạ Anh với 12 thành viên trồng rừng gỗ lớn 35 ha, 10 ha trồng hồi, 3 ha bí thơm, HTX Hoàn Thành với 8 thành viên sản xuất 3 ha lúa Bao Thai, lúa Japonia; THT Tổng chiêu với 6 thành viên 28 thành viên liên kết sản xuất 4 ha gừng, xạ đen, THT Tam Nông với 7 thành viên trồng rừng, thảo dược dưới tán rừng.

 

 

Các học viên thực hành kỹ năng và phương pháp thanh tra, giám sát chất lượng sản phẩm theo PGS

và thăm mô hình trồng Lúa Nếp Tài xen canh nuôi cá chép ruộng tại thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương

 

Tại khóa tập huấn trực tuyến lần này các học viên được tiếp cận những nội dung như: Các kiến thức chung về Nông nghiệp hữu cơ; Kiến thức chung về PGS; Các điều kiện để hình thành nhóm sản xuất/liên nhóm/Ban điều phối; Tổ chức của nhóm/ Liên nhóm/Ban điều phối và chức năng nhiệm vụ; Vận hành, quản lý và duy trì PGS; Đào tạo thanh tra viên; Tổ chức thực hành kỹ năng thanh tra tại thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương. Trong khóa đào tạo các thành viên tích cực trao đổi thẳng thắn những khó khăn trong quá trình sản xuất hữu cơ và vận hành hệ thống PGS.

Kết thúc khóa đào tạo các thành viên của các Tổ hợp tác, Hợp tác xã tiến hành thanh tra chéo. Dự kiến trong tháng tháng 10 năm 2021 sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận (PGS) cho các HTX, THT đạt tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ./.


 

Hà Xuyên - Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In