Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023

( Cập nhật lúc: 26/11/2021  )
Sáng ngày 26/11/2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh.

 

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh đã có nhiều mặt phát triển khá toàn diện, vững chắc. Nửa nhiệm kỳ qua các cấp Hội Nông dân và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 01 cờ thi đua, tặng bằng khen cho 12 tập thể, 19 cá nhân; Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể, 64 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 76 cá nhân; Uỷ ban nhân dân huyện tặng bằng khen cho 162 cá nhân; Hội Nông dân cấp huyện tặng giấy khen cho 101 cá nhân; có 90 cá nhân (là cán bộ trong và ngoài tổ chức Hội) được trao tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; 02 hội viên được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo được dấu ấn trong hoạt động nửa đầu nhiệm kỳ; Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, các tập thể, cá nhân điển hình đã thực sự tạo được sức lan tỏa trong các phong trào thi đua.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được quan tâm, kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội; hoạt động các cấp Hội có nhiều đổi mới, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở. Kết quả, qua nửa nhiệm kỳ các cấp Hội đã tổ chức được 5.806 buổi tuyên truyền cho 240.765 lượt cán bộ, hội viên nông dân (đạt 175% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội) góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, hội viên, nông dân, tăng cường tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường vươn lên, phát huy sự đồng thuận trong nông dân, củng cố niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước. Phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn xây dựng 72 chuyên mục “Nông dân với Hội- Hội với nông dân”; 36 chuyên mục “Nông dân Bắc Kạn; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Hội 710 tin, bài phản ánh các hoạt động của Hội.

Phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh được thể hiện rõ vai trò của các cấp Hội đóng góp vào sự thành công của đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, bước đầu phát huy được vai trò kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp.


 


Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng

đồng chí Vũ Thị Hồng Thu được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

 

Công tác vận động, hướng dẫn hội viên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới được tăng cường; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, thu hút được hội viên tích cực đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có 31.331 lượt hộ đăng ký, bình quân hằng năm có 10.443 hộ đăng ký, có 13.674 lượt hộ đạt SXKDG các cấp (bình quân hằng năm có 4.558 hộ đạt SXKDG các cấp). Qua phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi như: Mô hình trồng cây ăn quả của hộ ông Lưu Chấn Thụ, xã Quang Thuận, bà Trần Thị Rộng, xã Dương Phong, mô hình kinh doanh dịch vụ và trồng trọt của hộ ông Nông Văn Bảy, xã Phương Linh, Phùng Khắc Tuấn, thị trấn Phủ Thông huyện Bạch Thông,... Đồng thời, dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa như Chè Như Cố, huyện Chợ Mới; Cam, Quýt xã Quang Thuận, Dương Phong, huyện Bạch Thông; Hồng không hạt huyện Chợ Đồn, chăn nuôi vỗ béo trâu bò huyện Pác Nặm; Trồng bí xanh thơm huyện Ba Bể; sản xuất miến dong tại huyện Na Rì,... Các hoạt động liên kết với doanh nghiệp; tổ chức dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ nông dân, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, mô hình sản xuất đạt chuẩn PGS được tích cực triển khai, bước đầu có hiệu quả; nguồn vốn, quỹ tăng (năm sau cao hơn năm trước) đã trở thành động lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, phát triển kinh tế.

Các cấp Hội đã tổ chức vận động kết nạp được 3.088 hội viên mới (bình quân hằng năm đạt 102,9 % Nghị quyết Đại hội) toàn tỉnh hiện có 50.366 hội viên,chiếm 83,31 % so với hộ nông nghiệp, có 108 cơ sở và 1.294 chi Hội (giảm 14 cở sở Hội, 105 chi); Việc thu, nộp hội phí đạt chỉ tiêu giao; các cấp Hội đã xây dựng Quy chế thu, chi, sử dụng đúng mục đích hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn thu từ hội phí, có 100% Chi hội xây dựng được quỹ Hội hoạt động, bình quân 86.900 đồng/ hội viên (đạt 115,8% Nghị quyết Đại hội). Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng Chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; Các cấp Hội tổ chức hướng dẫn, xây dựng, thành lập các chi, tổ Hội nghề nghiệp, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 39 Chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với trên 335 thành viên; các Chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt; bước đầu các Chi, tổ hội đi vào hoạt động, tạo sự gắn kết giữa các thành viên khi có chung lợi ích, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và làm tiền đề cho việc xây dựng thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã. Các cấp Hội phối hợp tổ chức được 80 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và nghiệp vụ khác cho 2.971 lượt cán bộ Hội...

Đến thời điểm này có 13/18 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội, trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao như: Chỉ tiêu tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết (175%); Chỉ tiêu dạy nghề cho hội viên (315,8%); vận động ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân (135,3%);….

Với những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ đã qua, trong giai đoạn từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021- 2023, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của cán bộ, hội viên và nông dân trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phải “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể, hằng năm căn cứ vào tình hình thực tế, các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội có trọng tâm, trọng điểm với những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Vũ Thị Hồng Thu - Phó Chánh Văn phòng Tinh ủy Bắc Kạn vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023./.

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In