Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng ngừa lợi dụng giao dịch “hoa lan đột biến” để lừa đảo, vi phạm pháp luật

( Cập nhật lúc: 26/05/2021  )
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn cảnh báo, phòng ngừa việc lợi dụng giao dịch mua bán “hoa lan đột biến” để vi phạm pháp luật, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau để chủ động phòng ngừa việc lợi dụng giao dịch mua bán “hoa lan đột biến” để lừa đảo, vi phạm pháp luật:


1. Tuyên truyền cảnh báo cho cán bộ Hội, hội viên, nông dân về các nguy cơ rủi do có thể xảy ra trong đầu tư “cây hoa lan đột biến”, giao dịch mua bán “cây hoa lan đột biến” biết để chủ động phòng tránh, nâng cao cảnh giác; không lan truyền các thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác về các cuộc giao dịch mua bán “cây hoa lan đột biến”.

 

2. Kịp thời phát hiện, phản ánh, tố giác đến cơ quan chức năng về những tổ chức, cá nhân lợi dụng việc giao dịch mua bán “hoa lan đột biến” để lừa đảo, vi phạm pháp luật.

 

3. Không cho cán bộ Hội, hội viên, nông dân vay vốn đầu tư “cây hoa lan đột biến” đối với các nguồn vốn do Hội Nông dân các cấp quản lý. Khi phát hiện người vay sử dụng vốn sai mục đích, cần kịp thời thu hồi theo quy định.

 

Với nội dung trên, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân./.

(Gửi kèm Văn bản số 3040/UBND-NCPC ngày 25 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh và Công văn chỉ đạo về lan đột biến của Hội Nông dân tỉnh)

 

Xem chi tiết nội dung các Văn bản tại link sau: Văn bản số 3040 của UBND tỉnh về lan đột biến ; Công văn chỉ đạo về lan đột biến của Hội Nông dân tỉnh

Sign In