Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pác Nặm tuyên truyền, vận động hội viên nông dân cấy lúa vụ mùa kịp khung thời vụ

( Cập nhật lúc: 23/07/2021  )
Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2021, Hội Nông dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tập trung cấy lúa vụ mùa đảm bảo đúng khung thời vụ với tổng diện tích gieo trồng 1.800 ha, trong đó: cây lúa 1.400 ha, cây ngô 400 ha.

 

 

Hội viên nông dân xã Bộc Bố gieo cấy lúa vụ mùa

 

Cùng với đó Hội thường xuyên phối hợp với các ban, ngành chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân sử dụng các loại vật tư nông nghiệp như: Giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.. đúng chủng loại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; phối hợp tổ chức tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI cho hơn 500 lượt hội viên nông dân.

Sau khi gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa vụ mùa, Hội Nông dân huyện Pác Nặm tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội vận động bà con gieo trồng cây ngô theo kế hoạch được giao và thực hiện chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, từ đó góp phần thực hiện đạt năng suất và sản lượng đã đề ra./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In