Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pác Nặm tuyên truyền nâng cao kiến bảo vệ môi trường cho nông dân

( Cập nhật lúc: 04/11/2021  )
Trong các ngày 03 - 04/11/2021, Hội Nông dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường cho gần 200 hội viên nông dân xã Nghiên Loan và xã Xuân La.

 

 

Hội nghị tuyên truyền bảo vệ môi trường tại xã Nghiên Loan

 

Đồng chí Ma Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Pác Nặm đã truyền đạt và trao đổi các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường như: Tuyên truyền, phổ biến một số nội dung chính của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời hướng dẫn phân loại, thu gom, xử lý rác thải nhựa, kiểm soát rác thải nhựa; công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp; các tiêu chí mô hình “Sạch nhà tốt ruộng”…

Theo kế hoạch trong tháng 11/2021, Hội Nông dân huyện Pác Nặm tiếp tục phối hợp tổ chức thêm 08 lớp tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Thông qua tuyên truyền nhằm giúp hội viên nông dân có thêm kiến thức về công tác bảo vệ môi trường, từ đó tích cực tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả công tác này trong cuộc sống, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In