Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những kết quả nổi bật của Hội Nông dân huyện Pác Nặm trong 6 tháng đầu năm 2022

( Cập nhật lúc: 13/07/2022  )
Chiều ngày 12/7, Hội Nông dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

 

 

Đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, công tác Hội và phong trào nông dân, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kết nạp mới 52 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên 5.581 hội viên.Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải ngân được 147.000.000 đồng; với Ngân hàng Chính sách xã hội dư nợ 76.134.000.000 đồng; với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt có vốn quản lý 2.787.520.924 đồng; Quỹ hỗ trợ nông dân với dư nợ 3.932.793.815 đồng. Phối hợp với Tỉnh Hội, Hợp tác xã Kiên Anh… tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thành lập được 55 Tổ hợp tác trồng gai xanh AP1 có 2.750 hội viên nông dân tham gia, phối hợp hỗ trợ 48 Tổ hợp tác với 1.314 hộ thành viên và một số tổ đã và đang giải ngân theo dự án CSSP.

Vận động được 429/373 hộ hội viên nông dân đăng ký hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt 115% kế hoạch. Vận động hội viên được 15 triệu đồng giúp đỡ một hộ gia đình hội viên khó khăn làm nhà ở.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp Hội quan tâm. Hội phối hợp, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tuyên truyền về trồng cây ngô sinh khối, cây gai xanh AP1 được 78 buổi cho hơn 3.860 lượt hội viên nông dân tham dự.

Bên cạnh kết quả đạt được thì công tác Hội và phong trào nông dân huyện Pác Nặm còn mộ số tồn tại, hạn chế như: Công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số cơ sở Hội còn chậm, việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia thực hiện các hình thức kinh tế tập thể hiệu quả chưa cao. Việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ Hội của cấp cơ sở chưa được chặt chẽ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp Hội huyện Pác Nặm đạt được. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với đó quan tâm việc bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát các Chi hội trong thực hiện nhiệm vụ.../.


Dương Văn Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In