Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Na Rì đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân

( Cập nhật lúc: 27/12/2021  )
Cuối tháng 12/2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Huyện ủy Na Rì tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Ủy viên BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Hoàng Văn Thiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì đồng chủ trì Hội nghị.


Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Nguyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng chuyên môn của huyện; Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn, Chi hội trưởng nông dân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên nông dân huyện Na Rì.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo huyện Na Rì, Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 và kết quả trả lời các kiến nghị của cán bô, hội viên nông dân huyện Na Rì.

Trong năm 2021, cấp ủy, chính quyền huyện Na Rì đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt hiệu quả và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể tổng diện tích các cây trồng của huyện Na Rì thực hiện được hơn 9.550ha, đạt hơn 101% KH; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 34.400 tấn, đạt hơn 100% KH, bình quân lương thực đầu người đạt hơn 817 kg/người/năm, đạt hơn 102% KH; Diện tích cây ăn quả hiện có hơn 809 ha, đạt hơn 100% KH; Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu/ha/năm trở lên thực hiện được hơn 520 ha, đạt hơn 104% KH; Trồng rừng thực hiện được hơn 522 ha, đạt hơn 104% KH huyện và đạt hơn 137% KH tỉnh; Tổng đàn đại gia súc có hơn 13.000 con, đạt hơn 102% KH, đàn lợn có hơn 47.900 con, đạt hơn 111 % KH, đàn gia cầm có hơn 891.600 con, đạt hơn 102% KH; Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay bình quân mỗi xã đạt 12,75/19 tiêu chí/xã; Tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện qua rà soát có 3.953/10.181 hộ, chiếm 38,83%; Tổng số hộ cận nghèo 807 hộ, chiếm tỷ lệ 7,93%; Công tác tiêm phòng đạt 97,5% KH, đến nay, số liều vắc xin phòng dịch Covid-19 được cấp 39.934 liều, đã sử dụng 39.904 liều, tỷ lệ bao phủ tiêm mũi 1 đạt trên 90,9% dân số trên 18 tuổi đang có mặt tại địa bàn huyện, hiện nay đang tích cực chỉ đạo các điểm tiêm trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, thực hiện tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện, đảm bảo sử dụng hiệu quả tối đa liều vắc xin được cấp và kế hoạch tiêm chủng đề ra…

 

 

Các đại biểu kiến nghị tại Hội nghị

 

Tại buổi đối thoại, đại diện cán bộ, hội viên nông dân đã có ý kiến, kiến nghị một số vấn đề tồn tại liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn như: Đưa các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện từng địa phương để người dân tăng gia sản xuất; tăng cường mở các lớp tập huấn khoa học - kỹ thuật về nông nghiệp hữu cơ; có cơ chế, chính sách phát triển kinh tế rừng; nâng kinh phí hoạt động cho Hội Nông dân cơ sở, có chế độ, chính sách đối với cán bộ Chi hội nông dân ở thôn bản… Qua lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Na Rì và Hội Nông dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn đã tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị của nông dân thuộc thẩm quyền, còn một số ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền sẽ tiếp thu, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Thiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại, đồng chí Hoàng Văn Thiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Trong những năm qua việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn được Huyện ủy, UBND huyện Na Rì thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, qua đối thoại nhằm góp phần giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân nói chung và cán bộ, hội viên nông dân nói riêng là một trong những kênh thông tin quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; làm tốt hoạt động đối thoại với Nhân dân sẽ giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm được tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận xã hội mà Nhân dân đang quan tâm; đồng thời huy động được sức dân vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy Hội nghị đối thoại lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng để cấp ủy, chính quyền huyện lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó đã giải trình làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thuộc thẩm quyền và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền để đề nghị các cấp, các ngành xem xét và giải quyết. Mong muốn thông qua Hội nghị đối thoại này, cán bộ, hội viên nông dân và Nhân dân trong toàn huyện sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên có những đóng góp, góp ý xây dựng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đạt hiệu quả…/.


Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In