Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Na Rì bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở

( Cập nhật lúc: 06/09/2022  )
Sáng ngày 06/9/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Hội Nông dân huyện phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở.


Đến dự có các đồng chí: Đàm Đình Trưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Vũ Việt Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

 

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian 5 ngày, từ 6 - 10/9, 35 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân của 17 xã, thị trấn trong huyện được các báo cáo viên chuyển tải 5 chuyên đề về: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân trong sạch vững mạnh; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Thông qua bồi dưỡng thường niên nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân cho cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở. Từ đó vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.../.

Hội Nông dân huyện Na Rì
Sign In