Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mô hình tổ hội nông dân nghề nghiệp: Một bước đổi mới phương thức hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 23/06/2020  )
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 62 - KL/TW ngày 08/12/2009 của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và trước những yêu cầu đặt ra cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, nhằm tuyên truyền tập hợp, đoàn kết hội viên nông dân; chăm lo, nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương, ngày 23 tháng 6 năm 2016 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Đề án số 24 về xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp.


Việc xây dựng mô hình tổ chức Chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp là vấn đề cấp thiết trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội trong tình hình hiện nay theo phương châm hướng về cơ sở, vì Chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp là đơn vị hành động, là cầu nối của cơ sở Hội với hội viên, được tổ chức theo thôn, bản, khu phố, hợp tác xã và theo nghề nghiệp, nhằm tập hợp những hội viên cùng chí hướng, cùng sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm có chất lượng theo chuỗi giá trị.

Qua 3 năm thực hiện, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 20 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 231 hội viên tham gia, hoạt động trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản. Hoạt động của tổ hội nông dân nghề nghiệp với ưu thế mô hình tổ chức gọn, số lượng hội viên vừa phải, quy chế hoạt động cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, nội dung sinh hoạt phù hợp, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hội viên.

Thông qua các tổ hội nghề nghiệp đã xây dựng được các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp giúp hội viên liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, bước đầu hình thành cho hội viên có tư duy sản xuất theo chuỗi giá trị. Qua đó, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Đồng thời, các tổ hội nghề nghiệp đã tổ chức các hoạt động cung ứng vật tư, phân bón, giống cây trồng, giống con nuôi, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản, từ đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên. Việc xây dựng mô hình tổ hội nông dân nghề nghiệp là tạo nền tảng tiền đề phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn thành lập được 26 hợp tác xã, trong đó có 7 hợp tác xã gắn với tổ hội nông dân nghề nghiệp. Một số tổ hội nông dân nghề nghiệp bước đầu hoạt động có nề nếp, hiệu quả điển hình như: tổ hội chăn nuôi lợn ở xã Xuân La; tổ hội chăn nuôi trâu, bò ở xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm; tổ hội chăn nuôi gà ở xã Quang Phong và Trần Phú, huyện Na Rì; tổ hội trồng gừng xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn; tổ hội chăn nuôi thủy sản xã Khang Ninh, huyện Ba Bể; tổ hội trồng quế thành phố Bắc Kạn,...

 

Lễ thành lập thội chăn nuôi thủy sản xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

 

Từ thực tiễn khẳng định, mô hình tổ hội nghề nghiệp là giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp, thu hút hội viên vào tổ chức Hội. Mô hình tổ hội nghề nghiệp từng bước khắc phục được phần lớn những nhược điểm, hạn chế, khó khăn, yếu kém trong sinh hoạt chi hội trong nhiều năm qua đó là: Sinh hoạt thất thường, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, có nơi còn hình thức, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt còn thấp. Các buổi sinh hoạt của tổ hội nghề nghiệp đã thu hút sự quan tâm, chú ý của hội viên hơn, từ chỗ sinh hoạt 3 tháng 1 kỳ trước kia còn khó khăn, thì đối với tổ hội nghề nghiệp việc sinh hoạt đã trở thành thường xuyên hơn có nơi 1 tháng sinh hoạt 2-3 kỳ và nhiều hơn khi cần thiết. Nội dung sinh hoạt của tổ hội nghề nghiệp phong phú, thiết thực hơn như: Trao đổi thông tin về thời tiết nông vụ, thị trường, giá cả, thiết bị, vật tư nông nghiệp, phương tiện sản xuất, các loại giống cây, con; phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, phòng trừ dịch, bệnh, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, về sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; cách thức lập dự án sản xuất kinh doanh, thủ tục vay vốn, quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay xây dựng mô hình kinh doanh, dịch vụ. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, sản xuất kinh doanh và cuộc sống sinh hoạt của hội viên góp phần động viên nhau cùng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, vun đắp tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư,… Qua đó cũng phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo và trách nhiệm của hội viên. Hội viên tin tưởng, gắn bó với tổ chức Hội hơn, tự nguyện tham gia vào Hội; chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nhất là các tổ trưởng, tổ phó Hội nông dân nghề nghiệp được nâng lên rõ rệt, năng động hơn, sáng tạo hơn, kỹ năng điều hành và quản lý tốt hơn, tính gắn kết, cộng đồng trách nhiệm cao hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng tổ hội nghề nghiệp cũng còn khó khăn, bất cập và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới cần tập trung khắc phục đó là: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, hội viên chưa hiểu đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. Có nơi còn trông chờ, ỷ lại vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên; chưa thực sự chủ động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập. Việc thành lập chi hội, tổ hội nghề nghiệp còn nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội…nhất là vùng sâu, vùng xa. Một số nơi có thành lập tổ hội nghề nghiệp nhưng hoạt động còn hình thức, chưa rõ nét và chưa đúng theo yêu cầu đặt ra, hiệu quả chưa cao. Việc lựa chọn, định hướng mô hình ngành nghề phù hợp với nhu cầu thực tế ở một số địa phương còn lúng túng, chưa rõ ràng; vai trò, trách nhiệm tổ trưởng tổ hội nghề nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc liên kết, phối hợp giữa các hội viên trong tổ hội nghề nghiệp, giữa hội viên với doanh nghiệp, với hợp tác xã còn hạn chế, nhất là việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, việc kết nối trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nông dân chưa được rõ nét và chưa có hiệu quả.

Trong thời gian tới, các cấp Hội tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp Hội, cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích và trách nhiệm trong việc xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; Quan tâm thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp mới trong các thôn, bản, tổ hợp tác, hợp tác xã qua đó triển khai các hoạt động của Hội, kết nạp hội viên, xây dựng và củng cố tổ chức Hội; Thông qua các dự án đang được đầu tư vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tài chính, tín dụng khác và các chương trình, dự án hỗ trợ để xây dựng mô hình Chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. Lấy hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín làm nòng cốt để xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ vốn kinh doanh; tìm kiếm thị trường, bao tiêu sản phẩm cho hội viên ở các tổ hội nông dân nghề nghiệp. Các cấp Hội cần chủ động và tăng cường tham mưu với các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp với chính quyền các ban, ngành, các đoàn thể để khai thác thêm nguồn lực hỗ trợ các Chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Ngô Hoanh - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In