Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LienVietPostBank tổng kết công tác phối hợp cho vay vốn thông qua Tổ liên kết của các tổ chức chính trị - xã hội

( Cập nhật lúc: 14/04/2022  )
Vừa qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tỉnh Bắc Kạn (LienVietPostBank) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp cho vay vốn thông qua Tổ liên kết của các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 và phát động thi đua năm 2022.


Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo LienVietPostBank, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đại diện các phòng, ban liên quan của 03 đơn vị.

Đại diện LienVietPostBank thông qua báo cáo tổng kết và đánh giá hiệu quả chương trình phối hợp cho vay thông qua Tổ liên kết của Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh năm 2021.

 


Đ/c Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021 và sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay thông qua Tổ liên kết vay vốn của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ trong năm 2022, Hội nghị đã thống nhất các nội dung sau:

Một là, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần chủ động và tăng cường sự phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Liên Việt tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các Tổ liên kết vay vốn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải ngân các món vay, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn vay. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ liên kết vay vốn.

Hai là, tăng cường phối hợp với các ngành chuyên môn ở địa phương tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về khoa học kỹ thuật, kiến thức sản xuất kinh doanh, chế biến nông sản… nhằm thu hút hội viên nông dân hăng hái tham gia các Tổ liên kết vay vốn.

Ba là, chủ động phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Liên Việt các huyện, thành phố tổ chức giao ban định kỳ để đánh giá kết quả hoạt động của các Tổ liên kết vay vốn, mặt khác kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm từng bước nâng cao chất lượng ủy thác cho vay, tăng tổng dư nợ, góp phần giải quyết nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ .../.

Hoàng Văn Thế - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In