Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện Ba Bể

( Cập nhật lúc: 27/03/2018  )
Ngày 22/03/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh Bắc Kạn kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện Ba Bể. Đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dong - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Ba Bể, lãnh đạo NHCSXH huyện và các thành viên Ban đại diện huyện là trưởng các phòng, đoàn thể liên quan.


Theo báo cáo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Ba Bể, trong quý I/2018 các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại các xã, thị trấn theo chương trình, kế hoạch đề ra; Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo NHCSXH huyện bám sát các văn bản chỉ đạo, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện tốt các hoạt động của NHCSXH trên địa bàn như: Triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị 40 - CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tích cực kiểm tra hoạt động của các điểm giao dịch, tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay, ... chỉ đạo NHCSXH huyện tích cực giải ngân các chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người dân sản xuất kinh doanh. Tổng dư nợ thực hiện đến ngày 20/3/2018 là 264.317 triệu đồng, đạt 94,3% kế hoạch giao, trong đó tổng dư nợ ủy thác 261.949 triệu đồng, tăng 1.463 triệu đồng so với đầu năm, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,23%/ tổng dư nợ.


Toàn cảnh buổi làm việc với Ban đại HĐQT NHCSXH huyện Ba Bể

Đoàn kiểm tra, giám sát đã có buổi làm việc trực tiếp với Ban giảm nghèo xã Cao Thượng và xã Thượng Giáo, đồng thời kiểm tra tại 05 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 08 hộ vay vốn trên địa bàn xã nhằm nắm bắt tình hình thực tế việc triển khai, thực hiện các chương trình cho vay của NHCSXH trên địa bàn; lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các hộ vay đối với những vấn đề liên quan đến hoạt động Ngân hàng; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Ngân hàng nói chung và các hoạt động chính sách tín dụng của NHCSXH nói riêng; động viên bà con tích cực tăng gia, sản xuất, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay đối với Ngân hàng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của NHCSXH huyện Ba Bể; đồng chí đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo NHCSXH huyện tiếp tục tuyên truyền về chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước, tập trung cân đối nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn thể giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của các đối tượng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2018, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch xong trước 30/6/2018 và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40 - CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 14 - CT/TU ngày 16/10/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh./.


Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In