Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả bước đầu thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 15/08/2022  )
Thời gian qua việc tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, nông sản xuất bán bị thương lái ép giá khiến hiệu quả sản xuất nông nghiệp không cao. Hội viên, nông dân còn hạn chế về áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, nhất là hoạt động quảng bá nông sản. Chính vì vậy hoạt động phối hợp của 2 đơn vị Hội Nông dân tỉnh với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn về Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa sẽ mở ra hướng đi mới giúp hội viên nông dân quảng bá, tiêu thụ nông sản, ổn định giá cho nông sản của nông dân.


 

Theo đó ngày 05/4/2022, Hội Nông dân tỉnh với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

 

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn cho hội viên nông dân

về xúc tiến thương mại và tham gia các hoạt động trên sàn thương mại điện tử

 

Đến nay, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị bước đầu đã có kết quả nhất định. Bưu điện tỉnh đã phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh phát triển 18.858 tài khoản tham gia sàn Thương mại điện tử Postmart (trong đó bao gồm cả số lượng tài khoản hộ sản xuất kinh doanh được thu thập thông tin trong năm 2021 và kích hoạt triển khai năm 2022). Tổng số sản phẩm đưa lên sàn Thương mại điện tử Postmart hiện nay của tỉnh là 195 sản phẩm bao gồm các sản phẩm OCOP và các đặc sản địa phương tỉnh Bắc Kạn. Số lượng giao dịch trên sàn Thương mại điện tử Postmart trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3.421 giao dịch, với tổng giá trị giao dịch 540 triệu đồng và đã phối hợp kết nối tiêu thụ gần 50 tấn nông sản, bao gồm bí thơm Ba Bể, vải thiều Bắc Giang, Sầu riêng Bến tre...

Đề tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp trong thời gian tới, 2 đơn vị sẽ đẩy mạnh về hỗ trợ hội viên, nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nhất là đối với những sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử; hướng dẫn hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ SXNN tải và sử dụng ứng dụng Postmart mua hàng, bán hàng và tham gia các giao dịch trên sàn Thương mại điện tử Postmart; tổ chức hội thảo, hội nghị tại các thôn, xã, phường, nơi vùng sâu vùng xa triển khai ứng dụng Postmart; lựa chọn các sản phẩm đạt chất lượng của tỉnh đưa lên sàn Thương mại điện tử nhằm giới thiệu và quảng bá tới đông đảo người dân cả nước biết và sử dụng; đẩy mạnh việc hỗ trợ các hoạt động tiêu thụ nông sản của địa phương như Bí thơm Ba Bể, Quýt Quang Thuận, Hồng không hạt,... nhằm hỗ trợ hội viên nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Ngô Thị Hoanh - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In