Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Chợ Mới tổ chức thành công đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

( Cập nhật lúc: 20/02/2023  )
Ngày 20/02/2023, Hội Nông dân xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Chợ Mới chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lý Văn Sạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hà Đức Huấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Trần Thị Lan Hương - Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Phan Đức Luận - Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách xã Cao Kỳ; Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Hà Hữu La - Bí thư Đảng uỷ xã; Lãnh đạo Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh; Thường trực Hội Nông dân huyện Chợ Mới; Thường trực Đảng uỷ xã Cao Kỳ, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể xã Cao Kỳ; Chủ tịch Hội Nông dân 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và 70 đại biểu chính thức đại diện cho 368 hội viên nông dân trong toàn xã Cao Kỳ.

 

 

Đ/c Hà Hữu La - Bí thư Đảng uỷ xã Cao Kỳ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2018-2023, công tác Hội và phong trào nông dân xã Cao Kỳ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó có 12/13 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội khóa VII đề ra nổi bật như: Công tác phát triển hội viên mới đạt 115%KH nghị quyết; công tác xây dựng hội phí 13/13 Chi hội có quỹ đạt mức quỹ hội bình quân 162.000đ/01 hội viên đạt 108% kế hoạch; hằng năm có 100% Chi hội đạt khá, vững mạnh, không có Chi hội yếu kém (đạt  117% KH); hằng năm 100% gia đình hội viên nông dân đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ hội viên đạt gia đình văn hoá đạt 96,6% (đạt 112%); 100% Chi hội có quỹ, bình quân 162.000đ/01hội viên (đạt 108%); xây dựng được 05 mô hình kinh tế tập thể, 02 Hợp tác xã, 01 Tổ hợp tác, 01 Tổ hội nghề nghiệp; công tác chuyển giao KHKT cũng được đẩy mạnh, đã giúp đỡ cho nhiều hộ hội viên có thêm kiến thức và nguồn vốn sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nông dân nghèo đạt 100% KH đề ra; trong nhiêm kỳ có 403 lượt hộ hội viên đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, số hộ đạt hộ SXDKG các cấp có 203 lượt hộ (đạt 110KH %). Ngoài ra hộ nhiều hộ hội viên tích cực triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương đã đóng góp được 220 triệu đồng, hiến được 1.369m2 đất, đóng góp 1.840 ngày công lao. Những kết quả đã đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn, nâng cao chất lượng; các Chi hội thường xuyên được củng cố tổ chức, kiện toàn; chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng cao. Các phong trào nông dân; hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân được đổi mới và có sức lan tỏa mạnh mẽ, có ý nghĩa thiết thực đổi với sản xuất, kinh doanh và đời sống của hội viên.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, các ý kiến thảo luận tại Đại hội và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thường trực Hội Nông dân tỉnh, huyện, lãnh đạo Đảng uỷ xã đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đại hội đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới ngày càng đạt nhiều hiệu quả hơn nữa.

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Cao Kỳ khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Cao Kỳ đã bầu Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí Uỷ viên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân huyện Chợ Mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đại biểu chính thức và 02 đại biẻu dự khuyết. Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Cao Kỳ khoá mới đã họp phiên họp đầu tiên bầu 03 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Kỳ khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

 

Hội nghị Ban Chấp hành khoá mới họp phiên đầu tiên bầu Uỷ viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Kỳ khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Phát huy những kết quả đạt được, cùng sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Chợ Mới, sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ xã, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương và sự đồng thuận của hội viên nông dân xã Cao kỳ, Ban Chấp hành Hội Nông dân khoá mới quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Cao kỳ khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.../.

 

Lành Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới
Sign In