Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Bạch Thông sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I năm 2021

( Cập nhật lúc: 18/03/2021  )
Sáng ngày 18/03/2021, Hội Nông dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.


Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn, Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Trong quý I năm 2021, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã bám sát chỉ đạo của cấp uỷ và Hội cấp trên tích cực tổ chức triển khai các hoạt động của Hội và phong trào nông dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội và các mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID 19 theo hướng dẫn của ngành y tế đến toàn thể cán bộ Hội, hội viên, nông dân. Công tác củng cố, xây dựng Hội vững mạnh tiếp tục được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo. Các cấp Hội đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới, tổng số hội viên toàn huyện đến nay là 6.119 hội viên, chiếm 78,4% tổng số hộ nông nghiệp.

Hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội Nông dân trong huyện quan tâm thực hiện, tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia bằng những việc làm cụ thể như: Tín chấp cho hội viên, nông dân vay vốn Ngân hàng, phối hợp với các ngành chuyên môn tập huấn khoa học kỹ thuật, cung ứng phân bón trả chậm…đề hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Hiện nay Hội Nông dân huyện quản lý 98,201 tỷ đồng có 1.757 nghìn lượt hộ vay, quản lý gần 700 triệu đồng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2021 như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp; vận động nông dân tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phối hợp với các ngành liên quan tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; tham gia xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh…

Tại hội nghị đã tổ chức kiện toàn, bầu bổ sung 01 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và 01 đồng chí Ủy viên BanThường vụ Hội Nông dân huyện Bạch Thông khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023./.
 

 

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In