Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo xây dựng chiến lược phát triển Tổ hợp tác Dự án CSSP

( Cập nhật lúc: 27/04/2021  )
Tiếp tục chương trình hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản,ngày 26/4/2021 Ban thực hiện Dự án CSSP Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ban điều phối Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh tổ chức Hội thảo xây dựng chiến lược phát triển Tổ hợp tác Dự án CSSP giai đoạn 2021-2022 và các năm tiếp theo với hơn 100 đại biểu tham dự.


 

Tham dự Hội thảo gồm đại diện Hội Nông dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Công thương; Liên minh Hợp tác xã; Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh; Ban thực hiện Dự án CSSP Hội Nông dân tỉnh; Ban quản lý dự án CSSP, Hội Nông dân, Kho bạc Nhà nước các huyện Na Rì, Ba Bể, Ngân Sơn, Pác Nặm; Ban quản lý dự án CSSP, Hội Nông dân,cán bộ nông lâm 33 xã thực hiện dự án CSSP; Tổ trưởng 12 Tổ hợp tác. Lãnh đạo Ban thực hiện Dự án CSSP Hội Nông dân tỉnhlãnh đạo Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì Hội thảo.

 

 

Đ/c Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đ/c Triệu Đức Thông - Phó Giám đốc Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh

đồng chủ trì Hội thảo

 

Dự án CSSP có tên tiếng anh là Commercial Smallholder Support Programme (CSSP), tên tiếng việt là Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ, được thiết kế chung cho 2 tỉnh Cao Bằng - Bắc Kạn, thực hiện thông qua nguồn vốn vay từ Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD), đối ứng của Chính phủ Việt Nam và người hưởng lợi.

Vùng thực hiện dự án tại tỉnh Bắc Kạn gồm 35 xã thuộc các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Ngân Sơn, Na Rì, Pác Nặm, thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2023. Tổng kinh phí thực hiện dự án tại Bắc Kạn là hơn 37 triệu USD, trong đó, vốn vay IFAD là hơn 21 triệu USD, vốn đối ứng trên 16 triệu USD gồm vốn đối ứng từ Chính phủ, vốn góp từ chương trình mục tiêu quốc gia khác và vốn góp từ người hưởng lợi.

Mục đích của dự án nhằm giảm nghèo bền vững tại tỉnh Bắc Kạn. Mục tiêu của dự án là nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của hộ nghèo, cận nghèo và hộ khác tại các xã mục tiêu của dự án. Kết quả chính mà Dự án CSSP hướng tới là mang lại tỷ lệ giảm nghèo tại các xã trong dự án cao hơn 20% so với mức trung bình của các xã ngoài vùng dự án tại thời điểm dự án kết thúc. Tăng chỉ số sở hữu tài sản hộ gia đình cao hơn 20% so với xã không nằm trong dự án tại thời điểm dự án kết thúc.

Trong thực hiện Dự án CSSP, Quỹ tài trợ cạnh tranh cho các Tổ hợp tác được thiết kế nhằm hỗ trợ người dân nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp theo định hướng thị trường thông qua các Tổ hợp tác và kết nối với các doanh nghiệp nông lâm nghiệp. Trong suốt chu kỳ của dự án CSSP, Quỹ tài trợ cạnh tranh sẽ tài trợ cho khoảng 600 Tổ hợp tác thực hiện các Tiểu dự án phát triển sản xuất gắn với thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu và các tiểu dự án phát triển trồng cỏ lồng ghép vào các hệ thống canh tác trên đất dốc kết hợp chăn nuôi.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác với Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn từ năm 2019 đến nay Ban thực hiện Dự án CSSP Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp thành lập được 226 Tổ hợp tác/2.753 thành viên, trong đó có 224 Tổ hợp tác đã được nhận tài trợ từ Quỹ tài trợ cạnh tranh Dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng. Từ khi được thành lập đến nay, nhiều Tổ hợp tác đang hoạt động có hiệu quả như: Tổ hợp tác trồng dong riềng lên luông cao thôn Nà Buốc, xã Quang Phong, huyện Na Rì gồm 15 thành viên với năng suất củ dong đạt 100 tấn/ha; Tổ hợp tác trồng khoai mật thôn Phiêng Khít, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn giúp tăng thu nhập hàng chục triệu đồng/năm cho 15 thành viên tham gia; Các Tổ hợp tác nuôi lợn và vỗ béo trâu, bò thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên giúp cho đàn vật nuôi phát triển tốt, không phát sinh dịch bệnh, mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng/năm cho các thành viên tham gia...

 

 

Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến bổ sung các Dự thảo

 

Tại Hội thảo đại diện Ban thực hiện Dự án CSSP Hội Nông dân tỉnh và đại diện Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh đã thông qua Dự thảo xây dựng chiến lược phát triển Tổ hợp tác Dự án CSSP giai đoạn 2021-2022 và các năm tiếp theo, Dự thảo điều chỉnh Sổ tay hướng dẫn thực hiện Quỹ tài trợ cạnh tranh Dự án CSSP. Đồng thời các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiển bổ sung các dự thảo, những thuận lợi và khó khăn trong triển khai các hoạt động Dự án CSSP tại cơ sở.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã ghi nhận các ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu và đề nghị trong thời gian tới Hội Nông dân các cấp  tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án CSSP, trong đó tập trung vào công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân các cấp. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện dự án cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng giai đoạn, lồng ghép tất cả các nguồn vốn để đạt được các mục tiêu của dự án; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan để thực hiện một cách có hiệu quả dự án tại địa phương. Tiếp tục hỗ trợ các Tổ hợp tác đã được thành lập, phối hợp thành lập các Tổ hợp tác mới có liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, hợp tác xã./.

Duy Hoài - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In