Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân xã Phương Viên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

( Cập nhật lúc: 17/03/2023  )
Vừa qua, Hội Nông dân xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Dự Đại hội có các đồng chí: Lâm Hoàng Huy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Triệu Quang Khải - Bí thư Đảng ủy xã; lãnh đạo chính quyền các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng 63 đại biểu chính thức đại diện cho 758 hội viên nông dân trong toàn xã.

 

 

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Phương Viên luôn phát huy tốt vai trò trong thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn nhiệm kỳ, Hội phối hợp tổ chức tuyên tuyền cho cán bộ, hội viên được 112 buổi/5.316 lượt về chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân, Hội; 18 cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng công tác Hội; kết nạp 50 hội viên mới; 09 chi hội xây dựng quỹ được gần 57 triệu đồng và vượt chỉ tiêu. Thành lập 02 tổ hội nghề nghiệp, 03 tổ hợp tác. Có 121 hộ đạt SXKDG, trong đó có 01hộ đạt cấp Trung ương Hội, 04 hộ đạt cấp tỉnh; 20 hộ đạt cấp huyện và 96 hộ đạt cấp xã.

Vận động hội viên ủng hộ gần 283 triệu đồng, hiến 1.500m2 đất, đóng góp trên 4.000 ngày công lao động, làm mới và sửa chữa 5,4 km đường giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới. Hội thành lập được 01 HTX và 03 tổ HTX phát triển kinh tế, xây dựng 02 mô hình lá dong và dược liệu dưới tán rừng…

Tạo nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH cho hội viên phát triển sản xuất, tính đến 31/12/2022 là 9.220,2 triệu đồng/140 hộ và so với cùng kỳ năm 2018 tăng 4.550,2 triệu đồng, tăng 40 hộ vay.

Hội tổ chức chuyển giao KHKT được 21lớp/795 lượt hội viên, phổ biến pháp luật 31 cuộc/2.610 lượt. Tuyên truyền quốc phòng an ninh 03 lớp/570 lượt hội viên, có 37 con em nhập ngũ và Hội ủng hộ trên 9 triệu đồng; xây dựng 01 mô hình an ninh tự quản được với 75 thành viên…

Đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn, nâng cao chất lượng; các Chi hội thường xuyên được củng cố tổ chức, kiện toàn; chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng cao. Các phong trào nông dân; hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân được đổi mới và có sức lan tỏa mạnh mẽ, có ý nghĩa thiết thực đổi với sản xuất, kinh doanh và đời sống của hội viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lâm Hoàng Huy - Chủ tịch Hội Nông dân huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị nhiệm kỳ tới Hội Nông dân xã tiếp tục đổi mới phương pháp tập hợp hội viên nông dân; đổi mới toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Củng cố tổ chức Hội, đẩy mạnh xây dựng Chi, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã... 

 

 

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Phương Viên khó VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã bầu 11 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Phương Viên Khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và các đồng chí: Văn Thị Dịu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã Phương Viên, đồng chí Triệu Đức Hiệp tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phương Viên khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu 12 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Chợ Đồn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến tổ chức trong quý II năm 2023./.

Dương Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In