Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân xã Cẩm Giàng tích cực giúp hội viên phát triển kinh tế

( Cập nhật lúc: 23/03/2021  )
Những năm qua, Hội Nông dân xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã làm tốt công tác ủy thác tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, từ đó giúp cho hàng nghìn lượt hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.


 

Với mục tiêu nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, thời gian qua Hội Nông dân xã Cẩm Giàng đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác vốn vay nhằm tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển kinh tế gia đình, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với ngân hàng và các ban, ngành, đoàn thể các cấp mở các lớp tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vay vốn, quản lý nguồn vốn và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cho thành viên vay vốn.

 

 

Bà Hoàng Thị Ngọc , thôn Đầu Cầu, xã Cẩm Giàng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư phát triển

mô hình chăn nuôi và mở cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi

 

Hiện nay, Hội Nông dân xã Cẩm Giàng đang quản lý 05 tổ tiết kiệm & vay vốn với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng và có 139 thành viên tham gia, chủ yếu là vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh vốn vay cho học sinh, sinh viên. Nhìn chung, việc vay vốn của các hộ đảm bảo hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và hoàn trả lãi gốc đúng kỳ hạn. Thông qua hoạt động uỷ thác vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tác động tích cực trong việc tạo nguồn lực tài chính giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Điển hình như: hộ bà Hoàng Thị Ngọc, thôn Đầu Cầu, bà Chu Thị Bích, thôn Nà Tu và một số hộ gia đình khác đã mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế trồng rừng, chăn nuôi, dịch vụ cho thu nhập hằng năm đạt trên 100 triệu đồng.

Bà Nông Thị Chuyên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Giàng cho biết: Năm 2020 tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân xã được các cấp Hội và Ngân hàng Chính sách xã hội đánh giá xếp loại quản lý tốt các nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Thời gian tới, Hội Nông dân xã Cẩm Giàng tiếp tục phát huy hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ nông dân và các ngân hàng khác nhằm tạo điều kiện cho các hội viên nông dân tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững cho hội viên./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In