Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hợp tác chuyển đổi số 2023-2028

( Cập nhật lúc: 24/02/2023  )
Chiều ngày 23/02/2023, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028 thông qua hình thức trực tuyến tại điểm cầu VNPT 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.


Dự Hội nghị trực tuyến có các đồng chí: Lưu Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông; thường trực, lãnh đạo đơn vị trực thuộc của hai ngành; thường trực, lãnh đạo Hội Nông dân 63 tỉnh, thành trong cả nước.

 

 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028

 

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ là một trong những yếu tố then chốt giúp nông dân, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận, hiệu quả sản xuất cao hơn. Việc hỗ trợ hội viên, nông dân hội nhập quốc tế và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài.

Những năm qua, bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ cho hội viên, nông dân như nguồn vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, cung ứng vật tư đầu vào, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đầu ra… Hội Nông dân Việt Nam cũng đã quan tâm, triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân trong việc chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tăng cường sử dụng các nền tảng trực tuyến trong các hoạt động truyền thông, đào tạo cho hội viên, nông dân; tập huấn về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ nông dân kết nối với các sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm…
Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và VNPT nhằm thiết lập, sử dụng và vận hành có hiệu quả hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu thu thập, truyền dẫn, lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Trung ương Hội và hệ thống Hội Nông dân các cấp. Hội Nông dân Việt Nam thông qua phối hợp với VNPT thực hiện chuyển đổi số, xây dựng App nông dân để tuyên truyền nhanh nhất, hiệu quả và kịp thời nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến hội viên nông dân. Đồng bộ, tích hợp dữ liệu hội viên nông dân với dữ liệu dân cư quốc gia; đồng hành cùng tổ chức Hội Nông dân các cấp và hội viên, nông dân quản lý, khai thác hiệu quả dữ liệu hội viên phục vụ xây dựng, củng cố Hội và phong trào nông dân từ Trung ương đến địa phương.

 

 

Các đại biểu tại điểm cầu VNPT Bắc Kạn

 

Theo ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNPT: VNPT sẽ hỗ trợ Hội Nông dân Việt Nam phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy cán bộ, hội viên nông dân chủ động, tích cực tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, nắm bắt, thích ứng với yêu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Tập đoàn VNPT gồm 4 nội dung: Phối hợp hỗ trợ, đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp. Phối hợp khảo sát, xây dựng giải pháp tổng thể về số hoá và chuyển đổi số các hoạt động của Trung ương Hội và Hội Nông dân các cấp. Phối hợp triển khai giải pháp chuyển đổi số cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về các hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành từ Trung ương tới địa phương. Phối hợp triển khai các giải pháp xã hội số, kinh tế số phát triển và hỗ trợ hội viên nông dân ./.

Dương Cử - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In