Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

( Cập nhật lúc: 10/01/2017  )
Sáng ngày 10/01/2017, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Dương Quý Vượng - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố.


Trong năm 2016 tình hình nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết không thuận lợi do biến đổi khí hậu. Hội Nông dân tỉnh đã tích cức và chủ động trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực xây dựng phong trào nông dân toàn tỉnh thu được những kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 184.365 tấn, vượt 8,5%; tổng đàn gia súc của tỉnh có 86.075 con. Diện tích rừng trồng đạt 7.023,11ha/7.000 đạt 100,33% kế hoạch, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội Nông dân các cấp trong toàn tỉnh đã phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, tiêu biểu như: tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hơn 138.941 lượt hội viên nông dân, đạt 190% kế hoạch; kết nạp mới 1.062 hội viên, đạt 106% kế hoạch; phối hợp dạy nghề cho 1.665 người; thực hiện mô hình “Thâm canh tổng hợp nhằm tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất lúa” tại huyện Pác Nặm với 28ha; tập huấn khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật cho hơn 42.849 lượt cán bộ, hội viên nông dân.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã chủ động tìm nhiều nguồn hỗ trợ nông dân như: triển khai mua phân bón theo hình thức trả chậm được 971,10 tấn và 23 máy nông nghiệp cho hội viên; triển khai đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, vận động ủng hộ được 685,527 triệu đồng, được cấp từ ngân sách nhà nước của địa phương được 1.230 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tạo điều kiện cho hơn 13.861 hộ nông dân vay vốn với tổng dư nợ 480.418 triệu đồng; có 5.445 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; hơn 42.000 hộ hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; các hộ tương trợ giúp đỡ 520 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn được 315 triệu đồng, 28.255 công lao động, 94,5 tấn phân bón; các hộ hội viên đã hiến 17.742,6 m2 đất, đóng góp 37.432 ngày công và hơn 2.135,360 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, tu sửa kênh mương và các công trình công cộng khác.

 

 

Đ/c Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Năm 2017, Hội Nông dân tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện; nâng cao chất lượng các chương trình, kế hoạch hoạt động; kết nạp thêm 1.026 hội viên; 100% cơ sở Hội vững mạnh và khá; 100% hội viên được chuyển giao KHKT; xây dựng mô hình kinh tế tập thể do Hội Nông dân hướng dẫn tổ chức (THT, HTX) từ 16 mô hình trở lên; tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân từ 15% trở lên; có 30% số hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và có 15% hội viên đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp....

 

 

Đ/c Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời, cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí mong muốn, năm 2017 Hội Nông dân tỉnh cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để hội viên, nông dân biết và thực hiện; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về các chủ trương, giải pháp có hiệu quả, góp phần vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Nâng cao chất lượng công tác Hội theo hướng chủ động, sáng tạo tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ của Hội. Đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng Nông thôn mới. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 - 2020. Chú trọng, thực hiện tốt vai trò liên kết 4 nhà, giúp nông dân phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tích cực tham gia tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp. Khai thác triệt để tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương, nhằm tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho hội viên nông dân.

 

 

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016

 

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016./.

Hồng Chiêm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Sign In